جدول بنگاه های دارای اولویت عرضه و سایر بنگاه های مشمول واگذاری در این صفحه قابل مشاهده است.

توجه: اطلاعات مندرج در این صفحه (فیلم و خلاصه اطلاعات) صرفا جنبه اطلاع‌رسانی داشته و متقاضیان می‌بایست برای تصمیم‌گیری جهت خرید هریک از بنگاه‌ها، به بررسی‌ها‌ و ارزیابی‌های فنی و مالی خود اتکا نمایند. (جهت مرتب سازی بر اساس عناوین ستون ها، بر روی عنوان ستون مورد نظر کلیک کنید)


رديف نام وزارتخانه  ▾ شرکت مادرتخصصی نام شرکت/بنگاه/دارایی نوع گروه درصد آخرین آگهی آخرین عرضه قیمت پایه کل (ریال) موضوع فعالیت / نوع دارایی استان شهرستان آخرین وضعیت سایر اطلاعات
{{$index+1}} {{o.A}} {{o.B}} {{o.C}} {{o.D}} {{o.E}} {{o.F}} {{o.G}} {{o.H}} {{commafy(o.I)}} {{o.J}} {{o.K}} {{o.N}} {{o.L}} دانلود اطلاعات
رديف نام وزارتخانه  ▾ مادر تخصصی نام شرکت/بنگاه/دارایی نوع گروه درصد موضوع فعالیت /نوع دارایی استان
{{$index+1}} {{o.A}} {{o.B}} {{o.C}} {{o.D}} {{o.E}} {{o.F}} {{o.G}} {{o.H}}

* کلیه شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی مناطق بر اساس مصوبه شماره 142602 مورخ 1397/06/03 هیأت واگذاری دارای مصوبه ابتدایی انحلال می‌باشند.

** شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بر اساس مصوبه شماره 142602 مورخ 1397/06/03 هیأت واگذاری دارای مصوبه ابتدایی انحلال می‌باشد.

*** 75% سهام شرکت پالایش نفت خوزستان متعلق به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، 20% سهام این شرکت متعلق به شرکت توسعه صنایع پالایش نفت و 5% سهام آن متعلق به شرکت پالایش نفت آبادان می‌باشد.

نکته 1: فهرست موارد قابل‌واگذاری، بر اساس اطلاعات موجود و مکاتبات انجام‌شده با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، منحصر به موارد مندرج در جدول فوق می‌باشد (به‌استثناء سهام خرد زیر 5 درصد شناسایی‌شده مربوط به بنگاه‌های واگذارشده در سال‌های گذشته). بنابراین چنانچه موارد قابل‌واگذاری دیگری وجود داشته باشد و در جدول فوق درج نشده باشد، مسئولیت آن متوجه دستگاه‌های اجرائی مربوطه خواهد بود.

نکته 2: کلیه سهام خرد زیر 5 درصد مربوط به بنگاه‌های واگذارشده در سال‌های گذشته، در صورت شناسایی، مشمول واگذاری خواهد بود.

نکته 3: درصد سهام قابل‌واگذاری مندرج در جدول فوق، بر اساس اطلاعات موجود احصاء گردیده است. چنانچه بر اساس اطلاعات تکمیلی، مشخص گردد که میزان سهام متعلق به دولت در این بنگاه‌ها متفاوت است، کل سهام قابل‌واگذاری متعلق به دولت در این بنگاه‌ها مشمول واگذاری خواهد بود.