سازمان خصوصی سازی در نظر دارد به منظور دستيابی به اهداف مترتب بر سياست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی از جمله عدالت اجتماعی و بهبود درآمد خانوارها، شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي، ارتقاء كارايی، افزايش سطح اشتغال و ... نسبت به انجام مطالعات كاربردی- پژوهشی از طريق برون­‌سپاری اقدام نمايد. لذا از محققان، دانشجويان و تمامی نهادهای پژوهشی تقاضا دارد در صورت تمايل به همكاری، طرح‌نامه‌های پژوهشی خود را پيرامون عناوين زير، از طريق پست الكترونيكی سازمان به نشانی research@ipo.ir و يا سامانه اجرايی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری (ساتع) به نشانی www.sate.atf.gov.ir  ارسال نمايند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر، با شماره تلفن 19- 88089901  (داخلی 2627)، خانم سرمدی و (داخلی 2621) خانم خسروی، تماس حاصل فرمایید.

رديف

عنوان طرح

درخواست برای ارائه طرح‌نامه پژوهشی

Request for Proposal (RFP(

1

تبيين و استانداردسازی مفاهيم و تعاریف در زمينه مولدسازی دارايی‌های دولت در ایران، منضم به بررسی تجارب جهانی در این خصوص

RFP

2

بررسی تطبيقی شيوه‌ها، ساز وكار و فرآيند اجرايی بازاريابی بين المللی جهت فروش سهام شركت‌های مشمول واگذاری و ارائه راهكارهای اجرايی در اين خصوص (با تكيه بر استانداردسازی صورت‌های مالی، استفاده از حسابداران بين المللی و ....)

RFP

3

بررسی تأثير آزادسازی سهام عدالت بر گسترش و توسعه بازار سرمايه

RFP

4

استانداردسازی در حوزه آماده سازی بنگاه ها برای واگذاری؛ با توجه به تأثيرات اقتصادی، اجتماعی، امنيتی، انسانی و منطقه ای واگذاری بنگاه‌ها

RFP

5

آسيب شناسی و عارضه يابی فرآيند اصلاح ساختار بنگاه ها در چارچوب مقررات موجود؛ منضم به راهكارهای پيشنهادی.

RFP

 

 

 

چندرسانه‌ای