ردیف

عنوان

سال

لينك دانلود

1

خصوصي‌سازي در ايتاليا اهداف، نهادها، نتايج و مسائل حل نشده

1385 و 1387

فايل

2

مجموعه مصوبات برنامه خصوصي‌سازي برزيل

1386 و 1389

فايل

3

خصوصي‌سازي در بخش‌هاي رقابتي گزارشي از وضعيت كنوني

1385 و 1387

فايل

4

خصوصي‌سازي مرحله به مرحله

1389

فايل

5

آسيب‌شناسي طرح سهام عدالت

1386

فايل

6

خصوصي‌سازي و توسعه (نظريه، خط مشي و شواهد)

1388

فايل

7

خصوصي‌سازي و نیروی کار

1388

فايل

8

اقتصاد مالی خصوصی سازی

1388

فايل

9

مشارکت بخش خصوصی سازی در آموزش و پرورش

1389

فايل

10

بررسی واقعیت آثار توزیعی خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه

1389

فايل

11

نهادهای حقوقی تنظیم مقررات؛ ساختار و سازوکار اجرایی

1389

فايل

12

خصوصي‌سازي روندها و تحولات اخير

1387

فايل

13

خصوصي‌سازي در جنوب آسيا

1385

فايل

14

محدوديت‌هاي خصوصي‌سازي

1386

فايل

15

خصوصی‌سازی در مالزی؛ نظارت، رانتجويی و شکست سیاستی

1394

فايل

16

خصوصيسازي، آري يا خير؟: ارزیابی هزینهها و فرصتهای خصوصیسازی

1394

فايل

17

حکمرانی صندوق‌های خصوصی‌سازی؛ تجربه جمهوری چک، لهستان و اسلوونی

1395

فايل

 

 

چندرسانه‌ای