اطلاعيه حمايت مالی از فعاليت‌های پژوهشی مرتبط با وظايف سازمان خصوصی‌سازی

(پايان‌نامه‌های دانشجويی)

سازمان خصوصي‌سازی در راستای ترغيب و تشويق محققين، اساتيد و دانشجويان به انجام پايان‌نامه‌های پژوهشي مرتبط با وظايف و مسئوليتهای خود، در نظر دارد پایان‌نامه‌های مذكور را مورد حمایت مالی قرار دهد. محققين و دانشجويان علاقه‌مند مي‌توانند درخواست خود را به همراه مدارك زير جهت بررسی به آدرس اينترنتی research@ipo.ir   ارسال نمايند. بدیهی است امكان یا عدم امكان حمایت مالی از پایان نامه‌های مذكور پس از انجام بررسی‌های كارشناسی، از طریق ایمیل به اطلاع محققین خواهد رسید.

* مدارك مورد نياز جهت انجام فعاليت‌های پژوهشی

  1.    پايان‌نامه )قبل از تصويب طرح نامه در دانشگاه(:
  2.   پايان‌نامه‌هاي دفاع شده:

   فايل نهايي پايان‌نامه دفاع شده (word و pdf)

پيشنهاد می‌گردد  قبل از ارسال طرح‌نامه، به زیرمنوی "فراخوان طرح پژوهشی" به منظور بررسی عناوين اولويت­‌های پژوهشی سازمان مراجعه شود.

همچنين در صورت نياز به كسب اطلاعات بيشتر، با شماره تلفن زير، تماس حاصل نمائيد:

تلفن 19-88089901 داخلي (2621 و 2627)

چندرسانه‌ای