اطلاعیه حمایت مالی از پایان‌نامه‌های دانشجویی مرتبط با وظایف سازمان خصوصی‌سازی

در راستای ترغیب و تشویق دانشجویان به انجام پایان نامه های دانشجویی مرتبط با خصوصی‌سازی، این سازمان در نظر دارد پایان‌نامه‌های مرتبط با وظایف و مسئولیت‌­های خود را مورد حمایت­ مالی قرار دهد. محققین و دانشجویان علاقه‌مند می‌توانند درخواست خود را در قالب مدارک زیر جهت بررسی به آدرس ایمیل این سازمان به نشانی research@ipo.ir ارسال نمایند. بدیهی است امكان یا عدم امكان حمایت مالی از پایان نامه های مذكور پس از انجام بررسی‌های كارشناسی، از طریق ایمیل به اطلاع محققین خواهد رسید.

  1. نامه درخواست (word)
  2. فرم تقاضانامه (word)
  3. فایل نهایی پایان‌نامه دفاع شده

 

 تذكر 1: نامه درخواست و فرم­ تقاضانامه می­‌بایست پس از تكمیل و امضاء توسط دانشجو، به همراه سایر مدارک موردنیاز، به آدرس ایمیل سازمان ارسال گردد.

 تذكر 2: نمونه قرارداد حمایت از پایان نامه دانشجویی دفاع شده به شرح پیوست می‌باشد.


همچنین در صورت نیاز به كسب اطلاعات بیشتر، با شماره تلفن: 19-88089901 داخلی (2621) تماس حاصل نمائید.