EN یکشنبه - 09 مهر 1402
سازمان خصوصی سازی منتشر کرد:

گزارش اقدامات سازمان خصوصی سازی در دوره فعالیت دولت سیزدهم (شهریورماه 1400 لغایت اردیبهشت ماه 1402)

متن گزارش اقدامات سازمان خصوصی سازی در دوره فعالیت دولت سیزدهم (شهریورماه 1400 لغایت اردیبهشت ماه 1402) منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ سند گزارش اقدامات سازمان خصوصی سازی در دوره فعالیت دولت سیزدهم (شهریورماه 1400  لغایت اردیبهشت ماه 1402) بشرح زیر توسط این سازمان منتشر شد.

از سال 1380 تاکنون، خصوصی سازی فراز و نشیبهای بسیاری را تجربه نموده است. در این میان ابلاغ سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی در سال های 1384 و  1385، شروع فرآیند اجرای طرح توزیع سهام عدالت در سال 1385 ، ابلاغ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی در سال1387 و شکل گیری چالشهای موردی در زمینه برخی از واگذاریهای این سازمان از سال 1397، از جمله نقاط عطف مرتبط با فعالیت سازمان خصوصی سازی بوده است؛ که هر کدام به نوبه خود تأثیرات شگرفی بر فرآیندهای اجرایی، اهداف و عملکرد این سازمان بر جای گذاشته است. باتوجه به این امر، با شروع به کار دولت سیزدهم آسیب شناسی خصوصی سازی و تبیین مسائل متعدد مترتب بر آن و خروج از غلبه چالش ها بر اجرای این سیاست اقتصادی، که یک سیاست ضروری برای بهبود و ارتقای نظام اقتصادی کشور و تحقق اهداف عالیه آن می‌باشد، به عنوان یکی از وظایف اصلی سازمان خصوصی سازی تعریف شد. بر همین اساس این سازمان طی فعالیت دولت سیزدهم اقدامات موثری در حوزه وظایف خود از جمله:

  • انجام 58 درصد واگذاریهای 22 سال اخیر، در دوره فعالیت دولت سیزدهم
  • انجام بزرگترین واگذاری تاریخ خصوصی سازی
  • مولدسازی و فروش اموال مازاد دولت
  • برگزاری نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران در سال 1401

و ...

انجام داده است که گزارش تفصیلی آنها به شرح زیر قابل بهره برداری است.

کلمات کلیدی
مدیر سیستم
تهیه کننده:

مدیر سیستم

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *

چندرسانه‌ای