پاسخ مطلب مندرج در خبرگزاری دانشجو

نتایج مثبت حاصل از خصوصی سازی دیده شود

پاسخ به مطلب منتشر شده در تاریخ 19 آبان 1399

1-هدف سازمان خصوصی­ سازی از ارزيابی عملكرد شركت‌های واگذار شده به بخش غيردولتی كه هر ساله با استفاده از مدل‌های متعارف علمی و غالباً از طريق برون­‌سپاری  اقدام به آن نموده، آن است كه بتواند نقاط مثبت اجرای اين برنامه را تقويت و عارضه‌ها و نكات منفی را به حداقل رساند و براي شفاف­‌سازی اين امر نيز نتايج تمامی ارزيابی‌های انجام شده را از طريق سايت اينترنتی سازمان به اطلاع عموم رسانده است؛ و عجيب است در حاليكه خبرگزاری ياد شده از همين گزارشات موجود بر روی سايت سازمان و نتايج آنها (البته به شكل نادرست) استفاده نموده است؛ عباراتی همچون « گویا خصوصی­ سازی ماموریت دارد تا به اقتصاد ملی ضربه زده» و يا « فرار از مسئولیت و پاسخگویی و عدم شفافیت» را در قبال برنامه خصوصی سازی بكار گرفته است.

2- هر دو گزارش ارزيابی عملكردی كه در خبر مذكور به آنها اشاره شده در سال 1396 انجام شده اند، که به دليل تعداد زياد شركت‌ها، بين دو مركز تقسيم شده­‌اند. بنابراين هرگونه تحليل مي‌­بايست بر مبنای مجموع شركت‌های مورد اشاره در هر دو گزارش، صورت پذيرد؛ و نه صرفاً يكي از گزارشات. ضمناً در مقابل هر ميزان كاهش در نتيجه يك شاخص، شركتهايي با روند مثبت شاخص، وجود دارد. به عنوان مثال وقتی گفته مي­شود 23% شركت‌های ارزيابی شده كاهش امتياز در شاخص بهره‌­وری داشته‌­اند؛ نقطه مقابل آن 77% شركتها هستند كه امتياز شاخص بهره‌وری آنها افزايش يافته و يا حداقل كاهش نيافته است. حال آنكه در خبر منتشر شده فقط درصدهای منفی مورد اشاره قرار گرفته است. برخی از نتايج حاصل از جمع­‌بندی هر دو گزارش كه آن هم در سايت سازمان خصوصي­ سازی منتشر شده است، به شرح زير، تأييد كننده اين امر است:

* 55 درصد شركت‌های مورد بررسي رشد امتياز معيار«سودآوری» را تجربه نموده و امتياز كل شركت‌ها در اين معيار بعد از واگذاری 12 درصد افزايش داشته است.

* 50 درصد شرکت‌ها از نظر امتیاز معیار «تسهیلات» رشد داشته‌اند.

* 55 درصد شرکت‌ها در سالهاي بعد از واگذاری در امتياز معيار «بهره‌وری» رشد مثبت داشته‌اند و امتياز تمامی شركت‌های مورد بررسي در اين معيار 8 درصد رشد داشته است.

* امتياز معيار «سرمايه» 52 درصد شركت‌ها افزايش يافته است.

 * 53 درصد شركت‌های مورد بررسی در امتياز معيار «توسعه فعاليت» ارتقاء وضعيت داشته‌اند و امتياز اين معيار براي همه شركت‌های مورد بررسی 4 درصد رشد كرده است.

 * امتياز شاخص «بهره‌وری كل» 60 درصد از شركت‌های مورد ارزيابي افزايش داشته است. همچنين در مجموع امتيازات اين شاخص برای شركت‌ها، 15 درصد افزايش مشاهده می‌شود.

 * 64 درصد شركت‌ها توانسته‌اند شاخص «فروش كل» خود را افزايش دهند و در 4 درصد از شركت‌ها كاهشی در اين شاخص ملاحظه نمی شود. مجموع امتياز اين شاخص پس از واگذاری براي شركت‌ها، شاهد رشد 26 درصدي بوده است.

 * امتياز شاخص «سهم هزينه مالی» از بدهي در 57 درصد شركت‌ها افزايش داشته و يا كاهش نيافته است.

 * 61 درصد از شركت‌ها از لحاظ امتياز شاخص «سهم تسهيلات از بدهی» رشد داشته و يا تغييری از اين لحاظ نسبت به قبل از واگذاری نداشته‌اند.

 * امتياز شاخص «جذب تسهيلات جديد» در 64 درصد از شركت‌ها بهبود يافته و يا كاهش نداشته است.

 * امتياز شاخص «سرمايه» 86 درصد از شركت‌ها بعد از واگذاری افزايش يافته و يا كاهش نيافته است. همچنين مجموع امتياز اين شاخص برای شركت‌های مورد بررسی 37 درصد رشد را نشان می‌دهد.

 *  53  درصد از شركت‌ها از لحاظ شاخص «بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام» رشد امتياز داشته‌اند.

 *  58   درصد از شرکت‌ها امتياز شاخص «بهره‌وری انرژی» خود را بهبود داده و 5 درصد تغييری در اين شاخص نداشته‌اند.

 * امتياز شاخص «ارزش صادرات» در 91 درصد از شركت‌ها افزايش يافته و يا حداقل كاهش نداشته است. همچنين مجموع امتياز اين شاخص در  شركت‌های مورد بررسی 79 درصد افزايش داشته است.

 * 57 درصد از شركت‌ها، امتياز شاخص«بهره‌وری سرمايه» خود را بهبود داده‌اند و مجموع امتياز شركت‌ها در اين شاخص، پس از واگذاری، 17 درصد رشد داشته است.

 * امتياز شاخص «هزينه بازاريابی و تبليغات» در 75 درصد از شركت‌ها بعد از واگذاری افزايش يافته و يا كاهش نيافته است.

 * امتياز شاخص «بهره‌وری نيروی كار» در 54 درصد از شركت‌ها رشد مثبت داشته است. همچنين مجموع امتياز اين شاخص برای كل شركت‌ها  پس از واگذاری شاهد رشد 6 درصدي بوده است.

 * 59 درصد از شركت‌ها بعد از واگذاری امتياز «كارايی سود» خود را افزايش داده‌اند و مجموع امتياز اين شركت‌ها در شاخص مذكور، 15 درصد رشد داشته است.

 * امتياز شاخص «افزايش سرمايه از محل آورده نقدی»  در 53 درصد از شركت‌ها افزايش داشته و يا كاهش نداشته است.

 * امتياز شاخص «سود خالص» 58 درصد شركتها پس از خصوصی‌سازی رشد داشته است و رشد 22 درصدی در امتيازات اين شاخص برای كليه شركت‌های مورد ارزيابي قابل مشاهده است.

 * امتياز شاخص «بازده دارايي‌های» 54 درصد شركتها رشد يافته است. رشد بازده دارايی‌ها ناشی از فروش دارايي غير مولد و استفاده بهينه از دارايی‌های موجود شركت‌ها بوده است كه منجر به افزايش 10 درصدی در مجموع امتيازات اين شاخص شده است.

 * 59 درصد از شرکت‌ها با اعمال سياستهای مديريتی امتياز شاخص«بازده حقوق صاحبان سهام» خود را افزايش داده‌اند. در 2 درصد از شركت‌ها اين بازده نسبت به قبل از واگذاری كاهش نداشته است. همچنين مجموع امتيازات اين شاخص برای  كل شركت‌ها پس از واگذاری  12 درصد رشد داشته است.

 * امتياز شاخص«حاشيه سود خالص» در 51 درصد شركت‌ها افزايش داشته و 1 درصد از شركتها تغييری از اين لحاظ نداشته‌اند. همچنين رشد 4 درصدی امتياز اين شاخص براي شركتهای مورد بررسی قابل مشاهده است.

 * امتیاز شاخص «ارزش كل دارايی‌ها» در 66 درصد شرکت‌ها افزایش و در 2 درصد شرکت‌ها تغییر نداشته است. 51 درصد افزايش در امتياز ارزش كل دارايی‌ها برای شركت‌های مورد بررسی قابل تأمل است.

 * امتياز شاخص «ماليات پرداختی» در 61 درصد از شركت‌ها افزايش داشته و يا كاهش نيافته است.

 * 87 درصد از شركت‌ها امتياز شاخص «هزينه تحقيق و توسعه» خود را افزايش داده‌اند و يا حداقل كاهشی در اين هزينه نداده‌اند.

 

 

 

کلمات کلیدی
نازنین همتیان
تهیه کننده:

نازنین همتیان

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *

چندرسانه‌ای