پاسخ مطلب مندرج در روزنامه شرق

سهام پالایش نفت شازند در بازار سرمایه و به صورت شفاف عرضه می شود

پاسخ به مطلب منتشر شده در تاریخ 1 اشهریور 1399

عنوان شرکت مزبور وفق مصوبه مورخ 01/02/1399 هیأت واگذاری در فهرست عناوین قابل واگذاری درج گردیده است و مطابق جزء (ج) بند (1-4) مصوبه موصوف، سهام شرکت فوق پس از پذیرش در بازار سرمایه از طریق عرضه عمومی واگذار خواهد شد. همچنین در راستای تکالیف قانونی مصرح در بند (و) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور 17 درصد از سهام شرکت یاد شده طی مصوبه های شماره 42583/ت57831ﻫ مورخ 23/04/1399 و شماره 62409/ت57966ﻫ مورخ 04/06/1399 هیأت محترم وزیران بابت رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی تخصیص یافته است و مطابق بند (1) مصوبه شماره 62409/ت57966ﻫ مورخ 04/06/1399 مقرر گردیده سازمان خصوصی سازی حداکثر تا تاریخ 20/12/1399 قیمت سهام شرکتهای مندرج در مصوبه شماره 42583/ت57831ﻫ مورخ 23/04/1399 هیأت محترم وزیران از جمله  شرکت یاد شده را مطابق آیین نامه اجرایی شیوه های قیمتگذاری بنگاهها به هیأت واگذاری ارائه نماید.

با عنایت به توضیحات فوق، واگذاری سهام شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) - شازند در راستای قانون بودجه، مصوبه هیأت واگذاری و مصوبه هیأت محترم وزیران در دستور کار این سازمان قرار دارد لیکن با توجه به درصد سهام تخصیص یافته به سازمان تأمین اجتماعی ( 17 درصد) وفق مصوبات یاد شده هیأت وزیران، واگذاری سهام دولت در شرکت مذکور به سازمان فوق به صورت مدیریتی خواهد بود وکنترل و راهبری شرکت کماکان در اختیار دولت می باشد و عرضه باقی مانده سهام آن به بخش غیر دولتی پس از پذیرش در بازار سرمایه و فرآهم شدن شرایط واگذاری از طریق بازار سرمایه و به صورت رقابتی صورت خواهد پذیرفت و بخش عمده ای از دغدغه های و نگرانی های به وجود آمده بر طرف خواهد شد.

کلمات کلیدی
نازنین همتیان
تهیه کننده:

نازنین همتیان

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *

چندرسانه‌ای