بورس

بیمه البرز

98/12/14

 

{mainheadline}  

تاریخ آگهی: شنبه 28 دی ١٣٩٨ - ١٤:٢٧   |  تعداد بازدید: 3806
تاریخ عرضه:
    

روش واگذاری

سهام قابل عرضه

ارزش كل پایه سهام قابل واگذاری (ریال)

شرایط تسویه ثمن معامله

تاریخ عرضه

نتیجه عرضه

تعداد

درصد

حصه نقدی

مدت اقساط (سال)

 

 

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی