بورس

پالایش نفت تبریز

98/12/07

 

{mainheadline}  

تاریخ آگهی: شنبه 28 دی ١٣٩٨ - ١٤:٢٧   |  تعداد بازدید: 4844
تاریخ عرضه:
    

روش واگذاری

سهام قابل عرضه

ارزش كل پایه سهام قابل واگذاری (ریال)

شرایط تسویه ثمن معامله

تاریخ عرضه

نتیجه عرضه

تعداد

درصد

حصه نقدی

مدت اقساط (سال)

 

 

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی
نفیسه همایون
تهیه کننده:

نفیسه همایون