فرابورس

بیمه اتکایی امین

لغو شد

 

{mainheadline}  

تاریخ آگهی: شنبه 28 دی ١٣٩٨ - ١٤:٢٧   |  تعداد بازدید: 3421
تاریخ عرضه:
    

روش واگذاری

سهام قابل عرضه

ارزش كل پایه سهام قابل واگذاری (ریال)

شرایط تسویه ثمن معامله

تاریخ عرضه

نتیجه عرضه

تعداد

درصد

حصه نقدی

مدت اقساط (سال)

 

 

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی
نفیسه همایون
تهیه کننده:

نفیسه همایون