فرابورس

توليد تجهيزات سنگين هپكو

1398/11/20

 

{mainheadline}  

تاریخ آگهی: چهارشنبه ٤ دی ١٣٩٨ - ١٤:٢٧  |  تعداد بازدید: 3860
تاریخ عرضه:
    

روش واگذاری

سهام قابل عرضه

ارزش كل پایه سهام قابل واگذاری (ریال)

شرایط تسویه ثمن معامله

تاریخ عرضه

نتیجه عرضه

تعداد

درصد

درصد حصه نقدی

مدت اقساط (سال)

 

 

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی
نفیسه همایون
تهیه کننده:

نفیسه همایون