تعداد کل سهام قابل واگذاری

776,841,200

درصد کل سهام قابل واگذاری

20

قیمت پایه هر سهم (ریال)

40,712

ارزش پایه کل سهام قابل واگذاری (ریال)

31,626,758,934,400

شرایط تسویه ثمن معامله

حصه نقدی

50%

مدت اقساط (ماه)

24

فاصله اقساط

6 ماه

روش واگذاری

بورس

تاریخ عرضه

1398/12/7

نتیجه عرضه

عدم فروش


معرفی شرکت

چندرسانه‌ای