تعداد کل سهام قابل واگذاری

7,650,000,000

درصد کل سهام قابل واگذاری

15

قیمت پایه هر سهم (ریال)

59,196

ارزش پایه کل سهام قابل واگذاری (ریال)

452,849,400,000,000

شرایط تسویه ثمن معامله

حصه نقدی

50%

مدت اقساط (ماه)

24

فاصله اقساط

6 ماه

روش واگذاری

بورس

تاریخ عرضه

لغو شد


معرفی شرکت

چندرسانه‌ای