تعداد سهام بلوکی

110،615،600

تعداد سهام ترجیحی

6،506،800

تعداد کل سهام قابل واگذاری

117،122،400

درصد کل سهام قابل واگذاری

36

قیمت پایه هر سهم (ریال)

205،190 (کف قیمت)

ارزش پایه کل سهام قابل واگذاری (ریال)

24,032,345,256,000

شرایط تسویه ثمن معامله

حصه نقدی

50 %

مدت اقساط (ماه)

24

فاصله اقساط

6 ماه

روش واگذاری

بورس

تاریخ عرضه

1400/3/11

نتیجه عرضه

عدم فروش

چندرسانه‌ای