تعداد سهام بلوکی

818,371,963

تعداد سهام ترجیحی

43,072,208

تعداد کل سهام قابل واگذاری

861,444,171

درصد کل سهام قابل واگذاری

12/31

قیمت پایه هر سهم (ریال)

54,360

ارزش پایه کل سهام قابل واگذاری (ریال)

46,828,105,135,560

شرایط تسویه ثمن معامله

حصه نقدی

100%

مدت اقساط (ماه)

-

فاصله اقساط

-

روش واگذاری

بورس

تاریخ عرضه

طبق اعلام بورس


معرفی شرکت

چندرسانه‌ای