صفحه اصلي > میزخدمت الکترونیکی 
 

 

سامانه های الکترونیکی

.

دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

فرم گزارش عملکرد موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی
فرم گزارش عملکرد سازمان‌های توسعه‌ای
فرم اقدامات دستگاه‌های اجرایی در راستای قانون
 

سایر فرم ها

نامه درخواست حمایت از پایان نامه دانشجویی
نمونه قرارداد حمایت از پایان نامه دانشجویی
فرم تقاضانامه حمایت از پایان نامه دانشجویی
فرم طرح شکایت/ درخواست مردمی

سهام ترجیحی

جدول درخواست خرید شاغلین
جدول درخواست خرید بازنشسته‌ها
فرم وكالت نامه خريد سهام ترجيحي
فایل ورود اطلاعات متقاضیان خرید سهام ترجیحی
فرم اطلاعات تنظیم قرارداد سهام ترجیحی
نمونه فایل ثبت احوال

آگهی دارایی و بنگاه های در حال عرضه

فرم شرکت در مزایده
فرم حضور در جلسه مزایده
نمونه قرارداد
رضایت‌نامه
وکالت‌نامه محضری