فهرست كلي

فهرست کلی بنگاه های قابل واگذاری توسط سازمان خصوصی سازی در سال 1397

توجه: اطلاعات مندرج در اين صفحه (فيلم و خلاصه اطلاعات) صرفا جنبه اطلاع‌رساني داشته و متقاضيان مي‌بايست براي تصميم‌گيري جهت خريد هريك از بنگاه‌ها، به بررسي‌ها‌ و ارزيابي‌هاي فني و مالي خود اتكا نمايند.

(جهت مرتب سازی بر اساس عناوین ستون ها، بر روی عنوان ستون مورد نظر کلیک کنید)

رديف برنامه رديف بنگاه مادر تخصصي نام بنگاه قابل واگذاری توضيحات درصد سهام قابل واگذاري گروه مستندات ضمیمه
1 1 بانك مركزي  ج.ا.ا سهامي سرمايه گذاري ملي ايران (سما)*   13.02 1  
2 2 بانك مركزي  ج.ا.ا ملي انفورماتيك ايران*   48.5 1  
3 3 سازمان انرژي اتمي دربيد   9 1  
    سازمان انرژي اتمي توسعه صنايع انرژي پيشگام در جلسه مورخ 1397/05/15 هيأت محترم واگذاري ضمن موافقت با درج عنوان شركت مذكور در فهرست گروه (1) موارد مشمول واگذاري، با انحلال شركت مذكور در اجراي بند (و) ماده (19) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي موافقت شد. 18.82 1  
4 4 سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري توسعه ايرانگردي و جهانگردي *   100 1  
5 5 سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري توسعه گردشگري ايران *   73 1 دارد
6 6 _ انتشارات سروش *   _ 1  
7 7 _ تحقيق و توليد وسائل الكترونيك (تكتا) *   _ 1  
8 8 _ ساختماني و تأسيساتي ساراتل ايران *   _ 1  
9 9 _ صنايع چوب و فلز و پلاستيك- سيماچوب *   _ 1  
10 سازمان خصوصي سازي باقيمانده سهام اصالتي سازمان خصوصي سازي*   - 1  
10-1 10 سازمان خصوصي سازي اسفنج شیروان*   9.62 1  
10-2 11 سازمان خصوصي سازي روغن نباتی جهان*   4.38 1  
10-3 12 سازمان خصوصي سازي کشت و صنعت شهريار*   28 1  
10-4 13 سازمان خصوصي سازي لوازم برق اتومبیل*   6.88 1  
10-5 14 سازمان خصوصي سازي نساجی مازندران*   23.85 1  
10-6 15 سازمان خصوصي سازي جامكو   33 1  
11 16 سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی کیش آب و برق کیش*   48.90 1  
12 17 سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی کیش هواپيمايي كيش*   _ 2  
13 18 شركت سرمايه گذاريهاي خارجي ايران بيمه اتكايي امين *   15 2  
14 19 وزارت امور اقتصادي و دارايي بيمه البرز در جلسه مورخ 1397/05/15 هيأت واگذاري با درج عنوان شركت مذكور به فهرست موارد مشمول واگذاري موافقت گرديد. 17.34 2  
15 20 _ توسعه نيشكر و صنايع جانبي *   20 1 دارد
16 21 _ گوشت يزد*   24.67 1  
17 _ شركت پشتيباني امور دام كشور به همراه كليه اموال و دارائيهاي مربوط به فعاليتهاي غيرحاكميتي و همچنين بنگاههاي زير مجموعه آن *   - 1  
17-1 22 پشتيباني امور دام كشور ميدان دام محمدآباد- استان اصفهان*   دارايي 1  
17-2 23 پشتيباني امور دام كشور انبار علوفه مركزي- استان اصفهان*   دارايي 1  
17-3 24 پشتيباني امور دام كشور انبار گورت- استان اصفهان*   دارايي 1  
17-4 25 پشتيباني امور دام كشور سردخانه 2000 تني بلوار پژوهش- استان ايلام*   دارايي 1  
17-5 26 پشتيباني امور دام كشور انبار علوفه سبزي‌آباد- استان ايلام*   دارايي 1  
17-6 27 پشتيباني امور دام كشور سردخانه جاده فرودگاه تبريز- استان آذربايجان شرقي*   دارايي 1  
17-7 28 پشتيباني امور دام كشور انبار مايان- استان آذربايجان شرقي*   دارايي 1  
17-8 29 پشتيباني امور دام كشور سردخانه اروميه جاده سلماس- استان آذربايجان غربي*   دارايي 1  
17-9 30 پشتيباني امور دام كشور انبار جاده سلماس- استان آذربايجان غربي*   دارايي 1  
17-10 31 پشتيباني امور دام كشور انبار روباز اروميه شهرك صنعتي فاز1- استان آذربايجان غربي*   دارايي 1  
17-11 32 پشتيباني امور دام كشور انبار غني آباد- استان تهران*   دارايي 1  
17-12 33 پشتيباني امور دام كشور كارخانه خوراك دام سعيدآباد شهريار (سردخانه شهيد كرمي)- استان تهران*   دارايي 1  
17-13 34 پشتيباني امور دام كشور سردخانه خيابان وفادار تهرانپارس- استان تهران*   دارايي 1  
17-14 35 پشتيباني امور دام كشور سردخانه هشتم شهريور كيلومتر 8 جاده كرج- استان تهران*   دارايي 1  
17-15 36 پشتيباني امور دام كشور فروشگاه شماره 1 ملاصدرا- استان تهران (دفتر مركزي)*   دارايي 1  
17-16 37 پشتيباني امور دام كشور فروشگاه پاسداران- استان تهران (دفتر مركزي)*   دارايي 1  
17-17 38 پشتيباني امور دام كشور فروشگاه شهرآرا- استان تهران (دفتر مركزي)*   دارايي 1  
17-18 39 پشتيباني امور دام كشور فروشگاه گلوبندك- استان تهران (دفتر مركزي)*   دارايي 1  
17-19 40 پشتيباني امور دام كشور فروشگاه علي‌آباد- استان تهران (دفتر مركزي)*   دارايي 1  
17-20 41 پشتيباني امور دام كشور فروشگاه كميل- استان تهران (دفتر مركزي)*   دارايي 1  
17-21 42 پشتيباني امور دام كشور فروشگاه حشمتيه- استان تهران (دفتر مركزي)*   دارايي 1  
17-22 43 پشتيباني امور دام كشور فروشگاه تهران نو- استان تهران (دفتر مركزي)*   دارايي 1  
17-23 44 پشتيباني امور دام كشور كشتارگاه صنعتي جونقان- استان چهارمحال و بختياري *   دارايي 1  
17-24 45 پشتيباني امور دام كشور سردخانه موقوفه آستان قدس رضوي ابتداي جاده نيشابور- استان خراسان رضوي*   دارايي 1  
17-25 46 پشتيباني امور دام كشور انباري سه راه خرمشهر- استان خوزستان*   دارايي 1  
17-26 47 پشتيباني امور دام كشور سردخانه 5 مهر- استان خوزستان*   دارايي 1  
17-27 48 پشتيباني امور دام كشور سردخانه آبادان- كارون اهواز- استان خوزستان*   دارايي 1  
17-28 49 پشتيباني امور دام كشور شركت فرآوري مواد پروتئيني بهبهان- استان خوزستان*   _ 1  
17-29 50 پشتيباني امور دام كشور كارخانه خوراك دام- استان سيستان و بلوچستان*   دارايي 1  
17-30 51 پشتيباني امور دام كشور فرآوري مواد پروتئيني سيستان و بلوچستان*   _ 1  
17-31 52 پشتيباني امور دام كشور انبار كيلومتر 20 فسا به شيراز- استان فارس*   دارايي 1  
17-32 53 پشتيباني امور دام كشور انبار كيلومتر 5 جاده شيراز به اصفهان- استان فارس*   دارايي 1  
17-33 54 پشتيباني امور دام كشور سردخانه بلوار مدرس شيراز- استان فارس*   دارايي 1  
17-34 55 پشتيباني امور دام كشور كشتارگاه آباده- استان فارس*   دارايي 1  
17-35 56 پشتيباني امور دام كشور انبار شهيد بابايي-استان قزوين*   دارايي 1  
17-36 57 پشتيباني امور دام كشور انبار بلوار شهيد صدوقي كرمان- استان كرمان*   دارايي 1  
17-37 58 پشتيباني امور دام كشور مجتمع سيلوهاي ذخيره علوفه انبار بيستون - استان كرمانشاه*   دارايي 1  
17-38 59 پشتيباني امور دام كشور سردخانه دولتي بيستون- استان كرمانشاه*   دارايي 1  
17-39 60 پشتيباني امور دام كشور انباري و ساختمانهاي شهرك شهيد بهشتي-استان گلستان*   دارايي 1  
17-40 61 پشتيباني امور دام كشور انبار كمربندي كمال وند خرم آباد- لرستان*   دارايي 1  
17-41 62 پشتيباني امور دام كشور انبار شيرگاه انباري- استان مازندران*   دارايي 1  
17-42 63 پشتيباني امور دام كشور انبار ساري جاده جويبار- استان مازندران*   دارايي 1  
17-43 64 پشتيباني امور دام كشور سردخانه بوعلي- استان همدان*   دارايي 1  
17-44 65 پشتيباني امور دام كشور مجتمع انباري علوفه- استان همدان*   دارايي 1  
17-45 66 پشتيباني امور دام كشور سردخانه دولتي نهاوند- استان همدان*   دارايي 1  
17-46 67 پشتيباني امور دام كشور بسته بندي و توزيع گوشت و تخم مرغ*   دارايي 1  
17-47 68 پشتيباني امور دام كشور شركت فرآوري مواد پروتئيني يزد- استان يزد*   _ 1  
17-48 69 پشتيباني امور دام كشور مهمانسرا اروميه خيابان عطايي- استان آذربايجان غربي*   دارايي 1  
17-49 70 پشتيباني امور دام كشور ساختمان اداري چهارراه جانبازان سنندج- استان كردستان*   دارايي 1  
17-50 71 پشتيباني امور دام كشور يك واحد مسكوني بلوار شهيد عباس‌پور كرمان- استان كرمان*   دارايي 1  
17-51 72 پشتيباني امور دام كشور يك واحد مسكوني بلوار شهيد عباس‌پور كرمان- استان كرمان*   دارايي 1  
17-52 73 پشتيباني امور دام كشور يك واحد مسكوني بلوار شهيد عباس‌پور كرمان- استان كرمان*   دارايي 1  
17-53 74 پشتيباني امور دام كشور يك واحد مسكوني بلوار شهيد عباس‌پور كرمان- استان كرمان*   دارايي 1  
17-54 75 پشتيباني امور دام كشور يك واحد مسكوني بلوار شهيد عباس‌پور كرمان- استان كرمان*   دارايي 1  
17-55 76 پشتيباني امور دام كشور ساختمان اداري خيابان بهمنيار كرمان- استان كرمان*   دارايي 1  
17-56 77 پشتيباني امور دام كشور ساختمان اداري خيابان 22 بهمن- استان كرمانشاه*   دارايي 1  
17-57 78 پشتيباني امور دام كشور مأمورسراي صدف- استان كرمانشاه*   دارايي 1  
17-58 79 پشتيباني امور دام كشور ساختمان اداري تبريز راه آهن- استان آذربايجان شرقي*   دارايي 1  
17-59 80 پشتيباني امور دام كشور آپارتمان مسكوني تبريز- استان آذربايجان شرقي*   دارايي 1  
17-60 81 پشتيباني امور دام كشور مهمانسرا خيابان راه‌آهن تبريز- استان آذربايجان شرقي*   دارايي 1  
17-61 82 پشتيباني امور دام كشور ساختمان اداري ميدان امام حسين- استان يزد*   دارايي 1  
17-62 83 پشتيباني امور دام كشور زمين محصور شهرستان صدوق چرخاب- استان يزد*   دارايي 1  
17-63 84 پشتيباني امور دام كشور مهمانسرا خيابان 52 متري امام شهر- استان يزد*   دارايي 1  
17-64 85 پشتيباني امور دام كشور ساختمان اداري خيابان جمهوري- استان زنجان*   دارايي 1  
17-65 86 پشتيباني امور دام كشور ساختمان مسكوني خيابان فرهنگ ساري- استان مازندران*   دارايي 1  
17-66 87 پشتيباني امور دام كشور يك واحد ويلا شهرك دريا كنار بابلسر- پلاك ثبتي 7040- استان مازندران*   دارايي 1  
17-67 88 پشتيباني امور دام كشور يك واحد ويلا شهرك دريا كنار بابلسر- پلاك ثبتي 7041- استان مازندران*   دارايي 1  
17-68 89 پشتيباني امور دام كشور يك واحد ويلا شهرك دريا كنار بابلسر- پلاك ثبتي 7042- استان مازندران*   دارايي 1  
17-69 90 پشتيباني امور دام كشور يك واحد ويلا شهرك دريا كنار بابلسر- پلاك ثبتي 7043- استان مازندران*   دارايي 1  
17-70 91 پشتيباني امور دام كشور يك واحد ويلا شهرك دريا كنار بابلسر- پلاك ثبتي 60/415- استان مازندران*   دارايي 1  
17-71 92 پشتيباني امور دام كشور يك واحد ويلا شهرك دريا كنار بابلسر- پلاك ثبت 60/417-استان مازندران*   دارايي 1  
17-72 93 پشتيباني امور دام كشور زمين ساري ميدان امام- استان مازندران*   دارايي 1  
17-73 94 پشتيباني امور دام كشور ساختمان مسكوني خيابان فرهنگ -47 استان مازندران*   دارايي 1  
17-74 95 پشتيباني امور دام كشور زمين محصور كوهدشت- استان لرستان*   دارايي 1  
17-75 96 پشتيباني امور دام كشور ساختمان اداري خرم آباد خيابان انقلاب- استان لرستان*   دارايي 1  
17-76 97 پشتيباني امور دام كشور فرآوري مواد پروتئيني لرستان*   _ 1  
17-77 98 پشتيباني امور دام كشور سهام شركت در ميدان دام زاهدان- استان سيستان و بلوچستان*   _ 1  
17-78 99 پشتيباني امور دام كشور ملك فضاي اداري موقوفه آستان قدس بلوار فردوسي مشهد- استان خراسان رضوي*   دارايي 1  
17-79 100 پشتيباني امور دام كشور ملك مسكوني موقوفه آستان قدس بلوار خيام مشهد- استان خراسان رضوي*   دارايي 1  
17-80 101 پشتيباني امور دام كشور ملك مسكوني قاسم آباد مشهد- استان خراسان رضوي*   دارايي 1  
17-81 102 پشتيباني امور دام كشور ملك مسكوني خيابان راهنمايي مشهد- استان خراسان رضوي*   دارايي 1  
17-82 103 پشتيباني امور دام كشور ملك مسكوني تجاري موقوفه آستان قدس خيابان امام رضا مشهد- استان خراسان رضوي*   دارايي 1  
17-83 104 پشتيباني امور دام كشور ملك فضاي اداري موقوفه آستان قدس بلوار فردوسي مشهد- استان خراسان رضوي*   دارايي 1  
17-84 105 پشتيباني امور دام كشور ملك مسكوني موقوفه آستان قدس بلوار خيام مشهد -47 استان خراسان رضوي*   دارايي 1  
17-85 106 پشتيباني امور دام كشور ملك مزروعي كيلومتر 45 جاده نيشابور مشهد- استان خراسان رضوي *   دارايي 1  
17-86 107 پشتيباني امور دام كشور ملك مسكوني بخش يك اهواز- استان خوزستان*   دارايي 1  
17-87 108 پشتيباني امور دام كشور ملك مسكوني خيابان ادهم اهواز- استان خوزستان*   دارايي 1  
17-88 109 پشتيباني امور دام كشور ملك مسكوني بازرگاني سلحشور اهواز -47 استان خوزستان*   دارايي 1  
17-89 110 پشتيباني امور دام كشور زمين مقابل استاديوم اهواز- استان خوزستان*   دارايي 1  
17-90 111 پشتيباني امور دام كشور ملك مسكوني سه راه خرمشهر -47 استان خوزستان*   دارايي 1  
17-91 112 پشتيباني امور دام كشور زمين جاده اهواز – انديمشك- استان خوزستان*   دارايي 1  
17-92 113 پشتيباني امور دام كشور سهام شركت فرآوري بهبهان- استان خوزستان*   دارايي 1  
17-93 114 پشتيباني امور دام كشور آپارتمان خيابان فاطمي- استان تهران*   دارايي 1  
17-94 115 پشتيباني امور دام كشور ساختمان اداري خيابان توحيد- استان اصفهان*   دارايي 1  
17-95 116 پشتيباني امور دام كشور مهمانسرا خيابان آپادانا- استان اصفهان*   دارايي 1  
17-96 117 پشتيباني امور دام كشور مهمانسرا خيابان آبشار- استان اصفهان*   دارايي 1  
17-97 118 پشتيباني امور دام كشور ساختمان اداري بلوار چمران- استان فارس*   دارايي 1  
17-98 119 پشتيباني امور دام كشور مهمانسرا خيابان خاك‌شناسي- استان فارس*   دارايي 1  
17-99 120 پشتيباني امور دام كشور 3 واحد مهمانسرا شيراز گلدشت معالي‌آباد- استان فارس*   دارايي 1  
17-100 121 پشتيباني امور دام كشور 4 واحد آپارتمان ملكي ستارخان- استان تهران (دفتر مركزي)*   دارايي 1  
18 122 _ سازمان مركزي تعاون روستائي ايران *   78.20 2  
19 _ صندوقهاي زيرمجموعه صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي   _ 2  
19-1 123 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی عشایر   48 2  
19-2 124 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمايت از توسعه صنعت طيور   48 2  
19-3 125 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان همدان   48 2  
19-4 126 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه فرآورده های لبنی   48 2  
19-5 127 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان کرمانشاه   48 2  
19-6 128 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی   48 2  
19-7 129 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه دامپروری و تولیدات دامي   48 2  
19-8 130 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان اصفهان   48 2  
19-9 131 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان مازندران   48 2  
19-10 132 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان فارس   48 2  
19-11 133 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی   48 2  
19-12 134 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان اردبیل   48 2  
19-13 135 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان ایلام   48 2  
19-14 136 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان بوشهر   48 2  
19-15 137 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان تهران   48 2  
19-16 138 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان چهار محال بختیاری   48 2  
19-17 139 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان خراسان شمالی   48 2  
19-18 140 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان خراسان رضوی   48 2  
19-19 141 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی   48 2  
19-20 142 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان خوزستان   48 2  
19-21 143 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان زنجان   48 2  
19-22 144 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان سمنان   48 2  
19-23 145 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان قزوین   48 2  
19-24 146 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان قم   48 2  
19-25 147 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان کرمان   48 2  
19-26 148 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان کهکیلویه و بویراحمد   48 2  
19-27 149 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان کردستان   48 2  
19-28 150 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان گلستان   48 2  
19-29 151 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان گیلان   48 2  
19-30 152 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان لرستان   48 2  
19-31 153 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان مرکزی   48 2  
19-32 154 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی جیرفت و کهنوج   48 2  
19-33 155 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان هرمزگان   48 2  
19-34 156 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان یزد   48 2  
19-35 157 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی استان سیستان و بلوچستان   48 2  
19-36 158 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی ارومیه   49 2  
19-37 159 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی استهبان   49 2  
19-38 160 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی بندر عباس   49 2  
19-39 161 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی درمیان   49 2  
19-40 162 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی دشتستان   49 2  
19-41 163 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی زابل   49 2  
19-42 164 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی سرایان   49 2  
19-43 165 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی سلماس   49 2  
19-44 166 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی شیراز   49 2  
19-45 167 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان خوسف   49 2  
19-46 168 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی مرودشت   49 2  
19-47 169 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی چهار محال   49 2  
19-48 170 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی کرمان   49 2  
19-49 171 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی فارس   49 2  
19-50 172 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان اصفهان   49 2  
19-51 173 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آرادان   49 2  
19-52 174 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان دامغان   49 2  
19-53 175 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سمنان   49 2  
19-54 176 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان گرمسار   49 2  
19-55 177 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان مهدی شهر   49 2  
19-56 178 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان میامی   49 2  
19-57 179 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بهارستان   49 2  
19-58 180 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان پاکدشت   49 2  
19-59 181 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از بخش کشاورزی شهرستان پیشوا   49 2  
19-60 182 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان تهران   49 2  
19-61 183 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان دماوند   49 2  
19-62 184 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان رباط کریم   49 2  
19-63 185 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سرایان   49 2  
19-64 186 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سربیشه   49 2  
19-65 187 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فردوس   49 2  
19-66 188 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان قائن   49 2  
19-67 189 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان خوسف   49 2  
19-68 190 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان درمیان   49 2  
19-69 191 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ری   49 2  
19-70 192 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شهریار   49 2  
19-71 193 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فیروزکوه   49 2  
19-72 194 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از بخش کشاورزی شهرستان قدس   49 2  
19-73 195 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ملارد   49 2  
19-74 196 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بهبهان   49 2  
19-75 197 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شیروان   49 2  
19-76 198 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بجنورد   49 2  
19-77 199 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فاروج   49 2  
19-78 200 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان مانه سملقان   49 2  
19-79 201 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آبادان   49 2  
19-80 202 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه صنعت چای   49 2  
19-81 203 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شوش   49 2  
19-82 204 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سقز   49 2  
19-83 205 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان اسفراین   49 2  
19-84 206 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان جاجرم   49 2  
19-85 207 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان گرمه   49 2  
19-86 208 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان رازجرگلان   49 2  
19-87 209 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان قائم شهر   49 2  
19-88 210 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان اسلامشهر   49 2  
19-89 211 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان نی ریز   49 2  
19-90 212 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بشرویه   49 2  
19-91 213 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان زیرکوه   49 2  
19-92 214 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان نهبندان   49 2  
19-93 215 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان طبس   49 2  
19-94 216 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ایوانکی   49 2  
19-95 217 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شاهرود   49 2  
19-96 218 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ورامین   49 2  
19-97 219 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان دزفول   49 2  
19-98 220 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند   49 2  
19-99 221 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شمیرانات   49 2  
19-100 222 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق پژوهش و فناوری بخش کشاورزی   49 2  
19-101 223 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان البرز   48 2  
19-102 224 صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری   48 2  
20 225 _ صندوق بيمه كشاورزي   100 2  
    بازرگاني دولتي ايران غله و خدمات بازرگاني منطقه 1 * در جلسه مورخ 1397/05/15 هيأت محترم واگذاري به استناد بند (و) ماده (19) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي با انحلال شركتهاي غله و خدمات بازرگاني مناطق موافقت شد. 100 2  
    بازرگاني دولتي ايران غله و خدمات بازرگاني منطقه 2 * 100 2  
    بازرگاني دولتي ايران غله و خدمات بازرگاني منطقه 3 * 100 2  
    بازرگاني دولتي ايران غله و خدمات بازرگاني منطقه 4 * 100 2  
    بازرگاني دولتي ايران غله و خدمات بازرگاني منطقه 5 * 100 2  
    بازرگاني دولتي ايران غله و خدمات بازرگاني منطقه 6 * 100 2  
    بازرگاني دولتي ايران غله و خدمات بازرگاني منطقه 8 * 100 2  
    بازرگاني دولتي ايران غله و خدمات بازرگاني منطقه 9 * 100 2 دارد
    بازرگاني دولتي ايران غله و خدمات بازرگاني منطقه 10 * 100 2  
    بازرگاني دولتي ايران غله و خدمات بازرگاني منطقه 11 * 100 2  
    بازرگاني دولتي ايران غله و خدمات بازرگاني منطقه 12 * 100 2  
    بازرگاني دولتي ايران غله و خدمات بازرگاني منطقه 14 * 100 2  
21 بازرگاني دولتي ايران سيلوها و انبارهاي مرتبط با شركتهاي غله و خدمات بازرگاني مناطق 1 تا 14 *   _ 2  
21-1 226 بازرگاني دولتي ايران سيلوي تهران- استان تهران (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 1)*   دارايي 2  
21-2 227 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني ورامين- استان تهران (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 1)*   دارايي 2  
21-3 228 بازرگاني دولتي ايران انبار ساده گرگان- استان مازندران- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2)   دارايي 2  
21-4 229 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قديم شيراز - استان فارس (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 3)*   دارايي 2  
21-5 230 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قديم اهواز - استان خوزستان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 4)*   دارايي 2  
21-6 231 بازرگاني دولتي ايران سيلوي بهبهان - استان خوزستان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 4)*   دارايي 2  
21-7 232 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني شوشتر - استان خوزستان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 4)*   دارايي 2  
21-8 233 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني بيرجند - خراسان رضوي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 5)*   دارايي 2  
21-9 234 بازرگاني دولتي ايران سيلوي فلزي تربت حيدريه - خراسان رضوي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 5)*   دارايي 2  
21-10 235 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني سبزوار- خراسان رضوي (مرتبط با منطقه 5)*   دارايي 2  
21-11 236 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني قوچان - خراسان رضوي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 5)*   دارايي 2  
21-12 237 بازرگاني دولتي ايران سيلوي فلزي ارزوئيه بافت - استان كرمان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 6)*   دارايي 2  
21-13 238 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قديم كرمان - استان كرمان (مرتبط با منطقه 6)*   دارايي 2  
21-14 239 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني اردبيل - استان رشت(مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 7)*   دارايي 2  
21-15 240 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني شماره يك تبريز- آذربايجان شرقي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 8)*   دارايي 2  
21-16 241 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني اهر- آذربايجان شرقي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 8)*   دارايي 2  
21-17 242 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني ميانه- آذربايجان شرقي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 8)*   دارايي 2  
21-18 243 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني شماره دو تبريز- آذربايجان شرقي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 8)*   دارايي 2  
21-19 244 بازرگاني دولتي ايران سيلوي مهاباد (سيلوي قائم بتني مهاباد)- آذربايجان شرقي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 8)*   دارايي 2  
21-20 245 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قديم كرمانشاه (سیلوی قدیم قائم بتني کرمانشاه) - استان كرمانشاه (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 9)*   دارايي 2  
21-21 246 بازرگاني دولتي ايران سيلوي كنگاور(سيلوي قائم بتني كنگاور) -استان كرمانشاه (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 9)*   دارايي 2  
21-22 247 بازرگاني دولتي ايران سیلوی قدیم قائم بتني سنقر(سيلوي قديم سنقر)-اداري-مسكوني-8واحد ويلايي- استان كرمانشاه (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 9)*   دارايي 2  
21-23 248 بازرگاني دولتي ايران سيلوي شماره يك اصفهان- استان اصفهان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 10)*   دارايي 2  
21-24 249 بازرگاني دولتي ايران سیلوی قدیم قائم بتني زاهدان-اداري-مسكوني و انبار- استان سيستان و بلوچستان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 11)*   دارايي 2  
21-25 250 بازرگاني دولتي ايران سیلوی قدیم قائم بتني بروجرد -اداري-انبار-مهمانسرا-اواحد مسكوني - استان لرستان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 12)*   دارايي 2  
21-26 251 بازرگاني دولتي ايران سیلوی قدیم قائم بتني خرم آباد-اداري-انبار-مهمانسرا - استان لرستان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 12)*   دارايي 2  
21-27 252 بازرگاني دولتي ايران اداري- مسكوني خرم آباد-استان لرستان(مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه12) *   دارايي 2  
21-28 253 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قديم قائم بتني ازنا - استان لرستان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 12)*   دارايي 2  
21-29 254 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني بيجار - استان همدان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 13)*   دارايي 2  
21-30 255 بازرگاني دولتي ايران انبار ساده قديم همدان- استان همدان- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 13)   دارايي 2  
21-31 256 بازرگاني دولتي ايران انبار ساده همدان- استان همدان- (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه13)*   دارايي 2  
21-32 257 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني كوريجان- استان همدان - (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه13)   دارايي 2  
21-33 258 بازرگاني دولتي ايران انبار مكانيزه همدان - استان همدان- (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 13)*   دارايي 2  
21-34 259 بازرگاني دولتي ايران سيلوي نهاوند (انبار مكانيزه)- استان همدان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 13)*   دارايي 2  
21-35 260 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني سقز- استان كردستان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 13)*   دارايي 2  
21-36 261 بازرگاني دولتي ايران سیلوی اداری انبار بابل-استان مازندران (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2)*   دارايي 2  
21-37 262 بازرگاني دولتي ايران سیلوی شاهرود (انبار مكانيزه)- استان مازندران (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2)*   دارايي 2  
21-38 263 بازرگاني دولتي ايران سیلوی اداری ساری- استان مازندران (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2)*   دارايي 2  
21-39 264 بازرگاني دولتي ايران انبار و سیلو فاضل آباد- استان مازندران (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2)*   دارايي 2  
21-40 265 بازرگاني دولتي ايران سیلوی فلزی کلاله- استان مازندران (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2)*   دارايي 2  
21-41 266 بازرگاني دولتي ايران سیلوی قائم بتني برازجان- استان فارس (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 3)*   دارايي 2  
21-42 267 بازرگاني دولتي ايران انبار چادري شوش- استان خوزستان(مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 4)*   دارايي 2  
21-43 268 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني بجنورد- استان خراسان رضوي- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 5)*   دارايي 2  
21-44 269 بازرگاني دولتي ايران توسعه سيلوي قائم بتني بجنورد- استان خراسان رضوي -(مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 5)   دارايي 2  
21-45 270 بازرگاني دولتي ايران اداری-انبار فردوس- استان خراسان رضوي(مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 5)*   دارايي 2  
21-46 271 بازرگاني دولتي ايران سیلوی قائم بتني گناباد- استان خراسان شمالی (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 5)*   دارايي 2  
21-47 272 بازرگاني دولتي ايران انبار ساده بندرعباس- استان هرمزگان- (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 6)   دارايي 2  
21-48 273 بازرگاني دولتي ايران انبار جديد چادري بندرعباس- استان هرمزگان- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه6)   دارايي 2  
21-49 274 بازرگاني دولتي ايران سردخانه- انبار- اداري شهيد حقاني (سردخانه-اداري شهيد حقاني بندرعباس)- استان هرمزگان (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه6) *   دارايي 2  
21-50 275 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني خوي- آذربايجان شرقي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 8)*   دارايي 2  
21-51 276 بازرگاني دولتي ايران انبار چادري خوي- استان آذربايجان شرقي- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 8)   دارايي 2  
21-52 277 بازرگاني دولتي ايران انبار ساده اروميه- استان آذربايجان شرقي- (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 8)- ظرفيت 10 هزار تني*   دارايي 2  
21-53 278 بازرگاني دولتي ايران انبار ساده اروميه- استان آذربايجان شرقي- (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 8)- ظرفيت 20 هزار تني   دارايي 3  
21-54 279 بازرگاني دولتي ايران سيلوي اروميه (سيلوي قائم بتني اروميه)- استان آذربايجان شرقي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 8)   دارايي 2  
21-55 280 بازرگاني دولتي ايران سيلوي جديد قائم بتني اروميه- استان آذربايجان شرقي- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه8)   دارايي 2  
21-56 281 بازرگاني دولتي ايران سیلوی انبار اداري-مسكوني نقده-استان آذربایجان شرقی(مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه8) *   دارايي 2  
21-57 282 بازرگاني دولتي ايران انبار چادري كرمانشاه-استان کرمانشاه(مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه9) *   دارايي 2  
21-58 283 بازرگاني دولتي ايران سیلوی اداري و انبار اردكان-استان اصفهان(مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه10)*   دارايي 2  
21-59 284 بازرگاني دولتي ايران انبار بروجن (سیلوی اداري انبار بروجن)-استان اصفهان(مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه10) *   دارايي 2  
21-60 285 بازرگاني دولتي ايران سیلوی اداري و انبار مهريز-استان اصفهان(مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه10)*   دارايي 2  
21-61 286 بازرگاني دولتي ايران سیلوی اداري و انبار ميبد-استان اصفهان(مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه10) *   دارايي 2  
21-62 287 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني يزد- استان اصفهان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه10)*   دارايي 2  
21-63 288 بازرگاني دولتي ايران انبار چادري يزد- استان اصفهان- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه10)   دارايي 2  
21-64 289 بازرگاني دولتي ايران انبار خاش (اداري-مسكوني 1 واحد-انبار خاش)-استان سیستان و بلوچستان(مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه11) *   دارايي 2  
21-65 290 بازرگاني دولتي ايران انبار ساده چابهار- استان سيستان و بلوچستان- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه11)   دارايي 2  
21-66 291 بازرگاني دولتي ايران سردخانه چابهار (زمين سردخانه چابهار)-استان سیستان و بلوچستان(مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه11) *   دارايي 2  
21-67 292 بازرگاني دولتي ايران انبار سراوان(سيلوي قائم بتني سراوان)-استان سیستان و بلوچستان (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه11) *   دارايي 2  
21-68 293 بازرگاني دولتي ايران انبار غله درود (انبار ساده درود)-استان لرستان- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه12) *   دارايي 2  
21-69 294 بازرگاني دولتي ايران سیلوی قائم بتني زنجان-استان زنجان(مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه14) *   دارايي 2  
21-70 295 بازرگاني دولتي ايران انبار سلطانيه (سيلوي ولايت)-استان زنجان (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه14) *   دارايي 2  
21-71 296 بازرگاني دولتي ايران انبار چادري اسلامشهر- استان تهران- (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 1)   دارايي 2  
21-72 297 بازرگاني دولتي ايران سيلوي فلزي اسلامشهر- استان تهران -(مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 1)*   دارايي 2  
21-73 298 بازرگاني دولتي ايران سيلوي فلزي رباط كريم- استان تهران (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه1)   دارايي 2  
21-74 299 بازرگاني دولتي ايران انبار ساده تهران- استان تهران- (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 1)   دارايي 2  
21-75 300 بازرگاني دولتي ايران انبار ساده كرج- استان تهران- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 1)   دارايي 2  
21-76 301 بازرگاني دولتي ايران سيلوي چادري كرج - استان تهران- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 1)   دارايي 2  
21-77 302 بازرگاني دولتي ايران انبار ساده ورامين- استان تهران- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 1)   دارايي 2  
21-78 303 بازرگاني دولتي ايران انبار ساده قم- استان تهران- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 1)   دارايي 2  
21-79 304 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني قم- استان تهران- (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه1)   دارايي 2  
21-80 305 بازرگاني دولتي ايران توسعه سيلوي قائم بتني قم- استان تهران -(مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 1)   دارايي 2  
21-81 306 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قديم قائم بتني اراك- استان تهران- (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه1)   دارايي 2  
21-82 307 بازرگاني دولتي ايران سيلوي جديد قائم بتني اراك- استان تهران- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه1)   دارايي 2  
21-83 308 بازرگاني دولتي ايران سيلو سمنگان چادري اراك- استان تهران - (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 1)   دارايي 2  
21-84 309 بازرگاني دولتي ايران سيلوي ساوه (انبار مكانيزه)- استان تهران - (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 1)   دارايي 2  
21-85 310 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني سمنان- استان مازندران- (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 2)   دارايي 2  
21-86 311 بازرگاني دولتي ايران انبار چادري سمنان - استان مازندران- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2)   دارايي 2  
21-87 312 بازرگاني دولتي ايران سيلوي علي آباد كتول (انبار مكانيزه)- استان مازندران- (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 2)   دارايي 2  
21-88 313 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني گاليكش- استان مازندران (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 2)   دارايي 2  
21-89 314 بازرگاني دولتي ايران انبار مكانيزه گاليكش- استان مازندران- (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 2)   دارايي 2  
21-90 315 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني قديم گنبد- استان مازندران (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 2)   دارايي 2  
21-91 316 بازرگاني دولتي ايران سيلوي جديد گنبد (انبار مكانيزه)- استان مازندارن- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه2)   دارايي 2  
21-92 317 بازرگاني دولتي ايران سيلوي فلزي گنبد- استان مازندان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه2)   دارايي 2  
21-93 318 بازرگاني دولتي ايران سيلوي فلزي علي آباد- استان مازندران- (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 2)   دارايي 2  
21-94 319 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني نكا- استان مازندران (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 2)   دارايي 2  
21-95 320 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني آباده- استان فارس- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 3)   دارايي 2  
21-96 321 بازرگاني دولتي ايران انبار چادري مرودشت- استان فارس- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 3)   دارايي 2  
21-97 322 بازرگاني دولتي ايران سيلوي اقليد (انبار مكانيزه)- استان فارس- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 3)   دارايي 2  
21-98 323 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني قديم داراب- استان فارس- (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه3)*   دارايي 2  
21-99 324 بازرگاني دولتي ايران انبار ساده جاده فرودگاه شيراز- استان فارس- -استان هرمزگان(مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه3)   دارايي 2  
21-100 325 بازرگاني دولتي ايران انبار چادري اكبرآباد شيراز- استان فارس -(مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 3)- ظرفيت 20 هزارتني   دارايي 2  
21-101 326 بازرگاني دولتي ايران سيلوي جديد قائم بتني اكبرآباد شيراز-استان فارس- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه3)   دارايي 2  
21-102 327 بازرگاني دولتي ايران انبار چادري اكبرآباد شيراز- استان فارس -(مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 3)- ظرفيت 80 هزارتني   دارايي 2  
21-103 328 بازرگاني دولتي ايران سيلوي فسا (انبار مكانيزه)- استان فارس (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 3)   دارايي 2  
21-104 329 بازرگاني دولتي ايران سيلوي مرودشت (انبار مكانيزه)- استان فارس (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 3)   دارايي 2  
21-105 330 بازرگاني دولتي ايران سيلوي فلزي كازرون- استان فارس (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه3)   دارايي 2  
21-106 331 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني ياسوج- استان فارس (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه3)   دارايي 2  
21-107 332 بازرگاني دولتي ايران انبار ساده برازجان -استان فارس - (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 3)   دارايي 2  
21-108 333 بازرگاني دولتي ايران انبار ساده انديمشك- استان خوزستان- (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 4)   دارايي 2  
21-109 334 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني انديمشك- استان خوزستان- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 4)   دارايي 2  
21-110 335 بازرگاني دولتي ايران سيلوي جديد قائم بتني اهواز-استان خوزستان- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه4)   دارايي 2  
21-111 336 بازرگاني دولتي ايران انبار ساده بهبهان- استان خوزستان- (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه4)   دارايي 2  
21-112 337 بازرگاني دولتي ايران انبار مكانيزه شوشتر - استان خوزستان- (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 4)   دارايي 2  
21-113 338 بازرگاني دولتي ايران انبار مكانيزه بهبهان- استان خوزستان -(مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 4)   دارايي 2  
21-114 339 بازرگاني دولتي ايران انبار مكانيزه شوشتر- توسعه- استان خوزستان- (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 4)   دارايي 2  
21-115 340 بازرگاني دولتي ايران انبار مكانيزه افقي بيرجند- استان خراسان رضوي -(مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 5)   دارايي 2  
21-116 341 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائن (انبار مكانيزه)- استان خراسان رضوي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه5)   دارايي 2  
21-117 342 بازرگاني دولتي ايران سيلوي تربت جام (انبار مكانيزه)- استان خراسان رضوي- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 5)   دارايي 2  
21-118 343 بازرگاني دولتي ايران انبار ساده تربت حيدريه- استان خراسان رضوي- (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 5)   دارايي 2  
21-119 344 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني شماره يك مشهد- استان خراسان رضوي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 5)   دارايي 2  
21-120 345 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني شماره دو مشهد- استان خراسان رضوي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 5)   دارايي 2  
21-121 346 بازرگاني دولتي ايران انبار چادري مشهد- استان خراسان رضوي -(مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 5)   دارايي 2  
21-122 347 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني نيشابور- استان خراسان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه5)   دارايي 2  
21-123 348 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني جيرفت-استان هرمزگان- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه6)   دارايي 2  
21-124 349 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني ماهان كرمان- استان هرمزگان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 6)   دارايي 2  
21-125 350 بازرگاني دولتي ايران انبار چادري كرمان- استان هرمزگان- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 6)   دارايي 2  
21-126 351 بازرگاني دولتي ايران سيلوي فلزي سيرجان- استان هرمزگان- (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه6)   دارايي 2  
21-127 352 بازرگاني دولتي ايران انبار چادري بيله سوار- استان گيلان- (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 7)   دارايي 2  
21-128 353 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني دشت مغان- استان گيلان- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 7)   دارايي 2  
21-129 354 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني تاكستان- استان گيلان- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 7)   دارايي 2  
21-130 355 بازرگاني دولتي ايران انبار ساده قزوين- استان گيلان- استان همدان- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 7)   دارايي 2  
21-131 356 بازرگاني دولتي ايران انبار ساده محمدآباد- استان گيلان (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 7)   دارايي 2  
21-132 357 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني سراوان رشت- استان گيلان- (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 7)   دارايي 2  
21-133 358 بازرگاني دولتي ايران انبار ساده ميانه- استان آذربايجان شرقي- (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه8)   دارايي 2  
21-134 359 بازرگاني دولتي ايران انبار مكانيزه هشترود- استان آذربايجان شرقي- (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 8)   دارايي 2  
21-135 360 بازرگاني دولتي ايران انبار ساده مهاباد- استان آذربايجان شرقي- (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 8)   دارايي 2  
21-136 361 بازرگاني دولتي ايران انبار ساده مياندوآب- استان آذربايجان شرقي- (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 8)   دارايي 2  
21-137 362 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني اسلام آباد غرب- استان كرمانشاه- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 9)   دارايي 2  
21-138 363 بازرگاني دولتي ايران سيلوي فلزي اسلام آباد غرب- استان كرمانشاه (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 9)   دارايي 2  
21-139 364 بازرگاني دولتي ايران انبار چادري اسلام آباد غرب- استان كرمانشاه - (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه9)   دارايي 2  
21-140 365 بازرگاني دولتي ايران انبار مكانيزه سرپل ذهاب- استان كرمانشاه- (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 9)   دارايي 2  
21-141 366 بازرگاني دولتي ايران انبار ساده بيستون- استان كرمانشاه - (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 9)   دارايي 2  
21-142 367 بازرگاني دولتي ايران انبار ساده سنقر- استان كرمانشاه- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 9)   دارايي 2  
21-143 368 بازرگاني دولتي ايران سيلوي جديد سنقر (انبار مكانيزه) -استان كرمانشاه- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه9)   دارايي 2  
21-144 369 بازرگاني دولتي ايران انبار جديد قائم بتني كرمانشاه- استان كرمانشاه (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 9)   دارايي 2  
21-145 370 بازرگاني دولتي ايران سيلوي جديد قائم بتني شماره دو اصفهان-استان اصفهان- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه10)   دارايي 2  
21-146 371 بازرگاني دولتي ايران انبار چادري اصفهان- استان اصفهان - (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 10)   دارايي 2  
21-147 373 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني كاشان- استان اصفهان- (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه10)   دارايي 2  
21-148 373 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني فرخ شهركرد- استان اصفهان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 10)   دارايي 2  
21-149 374 بازرگاني دولتي ايران انبار ساده زاهدان- استان سيستان و بلوچستان (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 11)   دارايي 2  
21-150 375 بازرگاني دولتي ايران سيلوي جديد قائم بتني ازنا- استان لرستان (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه12)   دارايي 2  
21-151 376 بازرگاني دولتي ايران سيلوي جديد قائم بتني بروجرد-استان لرستان (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه12)   دارايي 2  
21-152 377 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني كمالوند خرم آباد- استان لرستان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 12)   دارايي 2  
21-153 378 بازرگاني دولتي ايران سيلوي كوهدشت (انبار مكانيزه)- استان لرستان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 12)   دارايي 2  
21-154 379 بازرگاني دولتي ايران طرح توسعه انبار مكانيزه كوهدشت- استان لرستان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 12)   دارايي 2  
21-155 380 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني سنندج- استان همدان-(مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 13)   دارايي 2  
21-156 381 بازرگاني دولتي ايران انبار ساده سنندج - استان همدان (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 13)   دارايي 2  
21-157 382 بازرگاني دولتي ايران انبارهاي ساده قروه- استان همدان (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه13)   دارايي 2  
21-158 383 بازرگاني دولتي ايران انبار مكانيزه ثامن ملاير- استان همدان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 13)   دارايي 2  
21-159 384 بازرگاني دولتي ايران اداري-مسكوني7واحد-يك واحد مهمانسرا -سيلوي اروميه-استان آذربایجان شرقی(مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 8) *   دارايي 2  
21-160 385 بازرگاني دولتي ايران انبار ايلام (انبار ساده ايلام)- استان كرمانشاه (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 9)   دارايي 2  
21-161 386 بازرگاني دولتي ايران انبار غله ماسور(انبار ساده خرم آباد)- استان لرستان (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه12)   دارايي 2  
21-162 387 بازرگاني دولتي ايران سيلوي فیروز آباد (انبار مكانيزه) -استان فارس (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 3)*   دارايي 2  
21-163 388 بازرگاني دولتي ايران انبارهاي ساده جديد بيجار - استان همدان (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه13)   دارايي 2  
21-164 389 بازرگاني دولتي ايران سيلوي جديد اردبيل (انبار مكانيزه)- استان گيلان (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه7)   دارايي 2  
21-165 390 بازرگاني دولتي ايران سيلوي جديد داراب (انبار مكانيزه)-استان فارس- (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه3)   دارايي 2  
21-166 391 بازرگاني دولتي ايران سيلوي كلاله (انبار مكانيزه)- استان مازندران (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 2)   دارايي 2  
21-167 392 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني گرگان - استان مازندران (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 2)*   دارايي 2  
21-168 393 بازرگاني دولتي ايران انبار سلماس (انبار ساده سلماس) - استان آذربايجان شرقي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 8)*   دارايي 2  
21-169 394 بازرگاني دولتي ايران انبار ساده كرمانشاه- استان كرمانشاه (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 9)   دارايي 2  
21-170 395 بازرگاني دولتي ايران انبار مكانيزه كرمانشاه- استان كرمانشاه (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 9)   دارايي 2  
21-171 396 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني كرج- استان تهران (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 1)   دارايي 2  
21-172 397 بازرگاني دولتي ايران سيلوي فلزي همدان- استان همدان (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 13)*   دارايي 2  
21-173 398 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني تربت حيدريه - استان خراسان رضوي (مرتبط با شركت غله و خدمات بازرگاني منطقه 5)   دارايي 2  
21-174 399 بازرگاني دولتي ايران سيلوي قائم بتني قديم همدان- استان همدان (مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه13)*   دارايي 2  
21-175 400 بازرگاني دولتي ايران ساختمان اداري و انبار ابركوه(سیلوی اداري انبار يزد ابركوه)-استان اصفهان(مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه10)*   دارايي 2  
21-176 401 بازرگاني دولتي ايران انبار دولت آباد كرمانشاه- استان كرمانشاه- (مرتبط با شركت غله و خمات بازرگاني منطقه 9)   دارايي 2  
22 402 خدمات كشاورزي خدمات حمايتي کشاورزي *   100 1  
23 403 شهركهاي كشاورزي پرورش كرم ابريشم ايران *   100 1 دارد
24 404 شهركهاي كشاورزي كشاورزي و دامپروري سفيدرود *   100 1 دارد
25 405 شهركهاي كشاورزي كشت و صنعت دامپروري مغان *   100 1 دارد
26 406 شهركهاي كشاورزي ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس *   40 1 دارد
27 407 _ هواپيمايي  ج.ا.ا   100 2  
28 408 _ ساخت توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور   100 1  
29 409 _ آزمايشگاه فني و مکانيک خاک *   100 2  
30 410 عمران و بهسازي شهري ايران عمران و مسكن سازان شرق *   30 2 دارد
31 411 عمران و بهسازي شهري ايران عمران و مسکن سازان استان فارس *   50 2 دارد
32 412 عمران و بهسازي شهري ايران عمران و مسکن سازان استان گلستان *   17 2 دارد
33 413 عمران و بهسازي شهري ايران عمران و مسکن سازان ايران *   20.82 2 دارد
34 414 عمران و بهسازي شهري ايران عمران و مسکن سازان ثامن *   40 2  
35 415 _ دخانيات ايران *   16.46 2  
36 416 _ صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك ايران*   100 2  
37 417 _ صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك*   100 2  
38 418 _ صندوق ضمانت صادرات ايران*   100 2  
39 419 _ نمايشگاههاي بين المللي  ج.ا.ا *   100 2  
40 420 سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران توسعه خدمات بازرگاني نورد ايران *   96.50 1 دارد
41 421 سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران فولاد آذربايجان به همراه طرح توسعه فولاد ميانه *   100 1  
42 422 سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران مجتمع صنايع آلومينيوم جنوب *   49 2  
43 423 سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران آلوميناي ايران (آلوميناي جاجرم)   100 2 دارد
44 سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران بنگاهها و فعاليتهاي قابل واگذاري سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و واحدهاي تابعه استاني آن*   - 1  
55-1 424 شهركهاي صنعتي استان يزد شركت تعاوني پيشگامان كوير يزد*   30 1  
55-2 425 سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران شهرك صنعتي فيروزكوه*   16 1  
55-3 426 شهركهاي صنعتي استان سمنان نمايشگاههاي صنعتي و بازرگاني استان سمنان*   250 سهم 1  
55-4 427 سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران سيمان سپاهان*   2.5 1  
55-5 428 سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران نمايشگاههاي خراسان رضوي*   7 1  
45 429 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران گسترش چراغ دانش *   26.80 1  
46 430 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران گسترش منيزيم آريا *   40 1  
47 431 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران لوله گستر اسفراين *   100 1  دارد
48 432 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مجتمع صنعتي اسفراين *   100 1 دارد
49 433 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران توليدي منيزيم اريش *   40 1  
50 434 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران پاك مايه كرمانشاه*   45.26 1  
51 435 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بهينه گستر آرياطب*   49 1  
52 436 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران گسترش كاتاليست ايرانيان*   7.18 1  
53 437 سازمان مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني مركز شماره گذاري كالا و خدمات*   100 1  
54 438 استانداري اصفهان شركت مهندسين مشاور طرح و تحقيقات آب و فاضلاب*   32 1  
55 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاههاي سوخت متعلق به شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران*   _ 1  
55-1 439 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شماره 1 ماكو - استان آذربايجان غربي*   دارايي 1  
55-2 440 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شركتي شماره 14 - استان تهران*   دارايي 1  
55-3 441 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت 5 اهواز - استان خوزستان*   دارايي 1  
55-4 442 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت 11 تهران - استان تهران*   دارايي 1  
55-5 443 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت ساحلي آبادان - استان خوزستان*   دارايي 1  
55-6 444 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت نساء- استان البرز*   دارايي 1  
55-7 445 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه CNG تفت- استان يزد*   دارايي 1  
55-8 446 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شماره (56)- استان تهران*   دارايي 1  
55-9 447 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت دامپزشكي تهران- استان تهران*   دارايي 1  
55-10 448 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شماره (3) شيراز- استان فارس*   دارايي 1  
55-11 449 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شماره (1) خرم آباد- استان لرستان*   دارايي 1  
55-12 450 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران زمين جايگاه سوخت عباس آباد- استان سمنان*   دارايي 1  
55-13 451 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شركتي شماره 29 تهران- استان تهران*   دارايي 1  
55-14 452 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه CNG ياسوج- استان كهگيلويه و بوير احمد*   دارايي 1  
55-15 453 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت سوادكوه (آلاشت)- استان مازندران*   دارايي 1  
55-16 454 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت شماره 22 تهران- استان تهران   دارايي 1  
55-17 455 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران جايگاه سوخت قصرشيرين- استان كرمانشاه   دارايي 1  
55-18 456 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران   در جلسه مورخ 1397/05/15 هيأت محترم واگذاري با درج عنوان جايگاه هاي مذكور به فهرست موارد مشمول واگذاري موافقت گرديد دارايي 1  
55-19 457 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران   دارايي 1  
55-20 458 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران   دارايي 1  
55-21 459 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران   دارايي 1  
55-22 460 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران   دارايي 1  
55-23 461 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران   دارايي 1  
55-24 462 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران   دارايي 1  
56 463 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران پالايش نفت بهمن گنو*   20 1  
57 464 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران پالايش نفت خوزستان *   95** 2 دارد 
58 465 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران توسعه صنايع پالايش نفت *   100 2  
59 466 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران پالايش نفت امام خميني (شازند اراك) *   80 2  
60 467 ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران پالايش نفت آبادان*   80 2  
61 468 ملي صنايع پتروشيمي پتروشيمي هگمتانه *   32 1  
62 469 ملي صنايع پتروشيمي صنايع پتروشيمي ابن سينا همدان *   20 1 دارد
63 470 ملي نفت ايران پترو پارس *   100 1  
64 471 ملي نفت ايران توسعه پترو ايران *   100 1 دارد
65 472 ملي نفت ايران ملي حفاري ايران   100 2  
66 473 ملي نفت ايران خدمات عمومي و بهداشتي صنعتي و خدمات درماني صنعت نفت   100 2  
67 _ شركتهاي آب منطقه اي زيرمجموعه مديريت منابع آب ايران   _ 2  
67-1 474 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای آذربایجان شرقی   100 2  
67-2 475 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای آذربایجان غربی   100 2  
67-3 476 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای اردبیل   100 2  
67-4 477 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای استان گلستان   100 2  
67-5 478 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای اصفهان   100 2  
67-6 479 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای بوشهر   100 2  
67-7 480 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای تهران   100 2  
67-8 481 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری   100 2  
67-9 482 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای خراسان جنوبی   100 2  
67-10 483 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای خراسان رضوی   100 2  
67-11 484 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای خراسان شمالی   100 2  
67-12 485 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای سمنان   100 2  
67-13 486 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای سیستان و بلوچستان   100 2  
67-14 487 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای غرب   100 2  
67-15 488 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای فارس   100 2  
67-16 489 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای قزوین   100 2  
67-17 490 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای قم   100 2  
67-18 491 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای کهکیلویه و بویر احمد   100 2  
67-19 492 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای کرمان   100 2  
67-20 493 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای گیلان   100 2  
67-21 494 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای مازندران   100 2  
67-22 495 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای مرکزی   100 2  
67-23 496 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای هرمزگان   100 2  
67-24 497 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای همدان   100 2  
67-25 498 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای یزد   100 2  
67-26 499 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای کرمانشاه   100 2  
67-27 500 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای لرستان   100 2  
67-28 501 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای ایلام   100 2  
67-29 502 مديريت منابع آب ايران آب منطقه اي زنجان   100 2  
67-30 503 مديريت منابع آب ايران آب منطقه اي البرز   100 2  
67-31 504 مديريت منابع آب ايران آب منطقه ای کردستان   100 2  
68 _ شركتهاي آب و فاضلاب استاني و روستايي   _ 2  
68-1 505 آب و فاضلاب كشور آب و فاضلاب شیراز   10 2  
68-2 506 آب و فاضلاب كشور آبفا آذربایجان شرقی   46 2  
68-3 507 آب و فاضلاب كشور آبفا آذربایجان غربی   48 2  
68-4 508 آب و فاضلاب كشور آبفا اردبیل   48 2  
68-5 509 آب و فاضلاب كشور آبفا اصفهان   45 2  
68-6 510 آب و فاضلاب كشور آبفا اهواز   100 2  
68-7 511 آب و فاضلاب كشور آبفا ایلام   47 2  
68-8 512 آب و فاضلاب كشور آبفا تهران   49 2  
68-9 513 آب و فاضلاب كشور آبفا چهارمحال بختیاری   45 2  
68-10 514 آب و فاضلاب كشور آبفا خراسان رضوی   48 2  
68-11 515 آب و فاضلاب كشور آبفا خوزستان   45 2  
68-12 516 آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی آذربایجان شرقی   100 2  
68-13 517 آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی آذربایجان غربی   100 2  
68-14 518 آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی اردبیل   100 2  
68-15 519 آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی اصفهان   100 2  
68-16 520 آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی ایلام   100 2  
68-17 521 آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی البرز   100 2  
68-18 522 آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی بوشهر   100 2  
68-19 523 آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی تهران   100 2  
68-20 524 آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی خراسان جنوبی   100 2  
68-21 525 آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی چهارمحال بختیاری   100 2  
68-22 526 آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی خراسان شمالی   100 2  
68-23 527 آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی خوزستان   100 2  
68-24 528 آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی زنجان   100 2  
68-25 529 آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی سمنان   100 2  
68-26 530 آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی سیستان و بلوچستان   100 2  
68-27 531 آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی فارس   100 2  
68-28 532 آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی قزوین   100 2  
68-29 533 آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی قم   100 2  
68-30 534 آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی کردستان   100 2  
68-31 535 آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی کرمان   100 2  
68-32 536 آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی کرمانشاه   100 2  
68-33 537 آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی کهکیلویه و بویراحمد   100 2  
68-34 538 آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی گلستان   100 2  
68-35 539 آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی گیلان   100 2  
68-36 540 آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی لرستان   100 2  
68-37 541 آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی مازندران   100 2  
68-38 542 آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی مرکزی   100 2  
68-39 543 آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی هرمزگان   100 2  
68-40 544 آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی همدان   100 2  
68-41 545 آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی یزد   100 2  
68-42 546 آب و فاضلاب كشور آبفا زنجان   48 2  
68-43 547 آب و فاضلاب كشور آبفا سمنان   45 2  
68-44 548 آب و فاضلاب كشور آبفا سیستان و بلوچستان   45 2  
68-45 549 آب و فاضلاب كشور آبفا شهری خراسان جنوبی   48 2  
68-46 550 آب و فاضلاب كشور آبفا شهری خراسان شمالی   48 2  
68-47 551 آب و فاضلاب كشور آبفا شهری کاشان   48 2  
68-48 552 آب و فاضلاب كشور آبفا شهری مشهد   45 2  
68-49 553 آب و فاضلاب كشور آبفا فارس   45 2  
68-50 554 آب و فاضلاب كشور آبفا قزوین   48 2  
68-51 555 آب و فاضلاب كشور آبفا قم   48 2  
68-52 556 آب و فاضلاب كشور آبفا کردستان   48 2  
68-53 557 آب و فاضلاب كشور آبفا کرمان   48 2  
68-54 558 آب و فاضلاب كشور آبفا کرمانشاه   48 2  
68-55 559 آب و فاضلاب كشور آبفا کهکیلویه و بویر احمد   45 2  
68-56 560 آب و فاضلاب كشور آبفا گلستان   48 2  
68-57 561 آب و فاضلاب كشور آبفا گیلان   48 2  
68-58 562 آب و فاضلاب كشور آبفا لرستان   48 2  
68-59 563 آب و فاضلاب كشور آبفا مازندران   48 2  
68-60 564 آب و فاضلاب كشور آبفا مرکزی   45 2  
68-61 565 آب و فاضلاب كشور آبفا هرمزگان   47 2  
68-62 566 آب و فاضلاب كشور آبفا همدان   45 2  
68-63 567 آب و فاضلاب كشور آبفا روستایی خراسان رضوی   100 2  
68-64 568 آب و فاضلاب كشور آبفا بوشهر   45 2  
68-65 569 آب و فاضلاب كشور آبفا یزد   48 2  
69 570 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق رامين (مشتمل بر نيروگاه رامين) *   100 2  
70 571 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق بندرعباس (مشتمل بر نيروگاه بندرعباس ) *   100 2  
71 572 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق اصفهان (مشتمل بر نيروگاه اسلام آباد (اصفهان) و هسا) *   100 2 دارد
72 573 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق لوشان (مشتمل بر نيروگاه شهيد بهشتي) *   100 2 دارد
73 574 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق فارس (مشتمل بر نيروگاههاي شيراز، بوشهر و كنگان) *   100 2  
74 575 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق زاهدان (مشتمل بر نيروگاههاي ايرانشهر، زاهدان و كنارك) *   100 2  دارد
75 576 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق خراسان (مشتمل بر نيروگاههاي شهيد كاوه و قائن) *   100 2 دارد
76 577 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق شازند (مشتمل بر نيروگاه شازند) *   100 2  
77 578 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق آذربايجان (مشتمل بر نيروگاههاي صوفيان و اروميه) *   100 2 دارد
78 579 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق سهند (مشتمل بر نيروگاه سهند) *   100 2 دارد
79 580 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق بيستون (مشتمل بر نيروگاه بيستون) *   100 2  
80 581 توليد نيروي برق حرارتي نيروگاه بمپور (به صورت دارايي) *   ­ 2  
81 582 توليد نيروي برق حرارتي نيروگاه زرند (به صورت دارايي) *   ­ 2  دارد
82 583 توليد نيروي برق حرارتي مديريت توليد برق زرند*   100 2  
83 584 توليد نيروي برق حرارتي مديريت توليد نيروي برق اهواز (نيروگاه رامين) *   49 2  
84 585 توليد نيروي برق حرارتي مديريت توليد نيروي برق هرمزگان *   49 2  
85 586 توليد نيروي برق حرارتي مديريت توليد برق اصفهان *   40 2  
86 587 توليد نيروي برق حرارتي مديريت توليد برق لوشان (شهيد بهشتي) *   40 2  
87 588 توليد نيروي برق حرارتي مديريت توليد برق نيروگاه هاي استان سيستان و بلوچستان *   40 2  
88 589 توليد نيروي برق حرارتي مديريت توليد برق شازند *   40 2  
89 590 توليد نيروي برق حرارتي مديريت توليد برق بعثت *   40 2  
90 591 توليد نيروي برق حرارتي نيروگاه بعثت (به صورت دارايي) *   ­ 2 دارد
91 592 توليد نيروي برق حرارتي نيروگاه ماهشهر (به صورت دارايي) *   ­ 2  
92 593 توليد نيروي برق حرارتي مديريت توليد نيروي برق يزد *   40 2  
93 594 توليد نيروي برق حرارتي توليد نيروي برق يزد (مشتمل بر نيروگاههاي سيكل تركيبي و گازي يزد) *   100 2  
94 595 ساتكاب سرمايه گذاري صنايع برق و آب - صبا *   50 1  
95 596 ساتكاب مهندسين مشاور مهاب قدس *   49 2  
96 597 مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) تعميرات نيروگاهي ايران *   50 2  
97 598 مديريت منابع آب ايران توليد و بهره برداري از سد و نيروگاه شهيد عباسپور *   49 2  
98 599 مديريت منابع آب ايران نيروگاه برق آبي كوهرنگ *   دارايي 2  
99 600 مديريت منابع آب ايران سازمان آب استان زنجان   100 2  
100 601 مديريت منابع آب ايران سازمان آب و برق استان خوزستان   100 2  
101 602 مديريت منابع آب ايران توسعه منابع آب و نيروي ايران   100 2  
102 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور كليه اموال و دارائيهاي مربوط به فعاليتهاي غيرحاكميتي و همچنين بنگاههاي زيرمجموعه شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور *   - 1  
102-1 603 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور پيست اسكي ديزين*   دارايي 1  
102-2 604 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور پيست اسكي شمشك*   دارايي 1  
102-3 605 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور تنيس استقلال تهران- ميدان ونك*   دارايي 1  
102-4 606 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور سواركاري اروميه- روستاي تكيه اردشاهي*   دارايي 1  
102-5 607 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور سواركاري اصفهان- كمربندي شرق اصفهان*   دارايي 1  
102-6 608 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور سواركاري آق قلا- كيلومتر 2 جاده مرزي تركمنستان*   دارايي 1  
102-7 609 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور سواركاري بندر تركمن- نرسيده به جاده كردكوي*   دارايي 1  
102-8 610 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور سواركاري بيجار- شهرك فرهنگيان*   دارايي 1  
102-9 611 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور سواركاري بيجار2- شهرك فرهنگيان*   دارايي 1  
102-10 612 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور سواركاري خرم آباد*   دارايي 1  
102-11 613 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور سواركاري خوزستان- دشت آزادگان*   دارايي 1  
102-12 614 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور سواركاري رشت- پيربازار*   دارايي 1  
102-13 615 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور سواركاري سنندج- بلوار توحيد*   دارايي 1  
102-14 616 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور سواركاري شهدا تهران- اتوبان اسبدواني*   دارايي 1  
102-15 617 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور سواركاري كرمانشاه- جنب پارك شاهد*   دارايي 1  
102-16 618 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور سواركاري مشهد- به طرف شهرك صنعتي طوس*   دارايي 1  
102-17 619 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور سواركاري هفت باغ كرمان- ميدان اول هفت باغ علوي*   دارايي 1  
102-18 620 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور سواركاري همدان- روستاي وركانه*   دارايي 1  
102-19 621 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور سواركاري يزد- صفائيه*   دارايي 1  
102-20 622 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور مجتمع تجاري ورزشي اطلس كرمان- ميدان وليعصر*   دارايي 1  
102-21 623 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور مجتمع تجاري ورزشي نگين اردبيل- ميدان ورزش*   دارايي 1  
102-22 624 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور ورزشگاه سليمي كيا كرمان- ميدان وليعصر *   دارايي 1  
102-23 625 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور هتل شطرنج تهران- خيابان دكتر فاطمي *   دارايي 1  
102-24 626 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور مجموعه ورزشي شهيد رجائي قزوين *   دارايي 1  
102-25 627 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور سواركاري گنبد و مجموعه سواركاري گنبد- روبروي روستاي حاجي آباد   دارايي 1  
102-26 628 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور زمين ابن بابويه شهرري   دارايي 1  
102-27 629 توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور مجموعه ورزشي انقلاب در جلسه مورخ 1397/05/15 هيأت محترم واگذاري با درج عنوان مجموعه ورزشي مذكور به فهرست موارد مشمول واگذاري موافقت گرديد. دارايي 1  

* اين شركتها از برنامه واگذاري سال 1396 باقي مانده و به فهرست سال 1397 اضافه شده اند.
 ** 20% سهام شركت پالايش نفت خوزستان متعلق به شركت توسعه صنايع پالايش نفت مي باشد.
نكته 1: فهرست موارد قابل واگذاري، براساس اطلاعات موجود و مكاتبات انجام شده با دستگاههاي اجرايي ذي ربط، منحصر به موارد مندرج در جدول فوق مي‌باشد (به استثناء سهام خرد زير 5 درصد شناسائي شده مربوط به بنگاههاي واگذار شده در سالهاي گذشته). بنابراين چنانچه موارد قابل واگذاري ديگري وجود داشته باشد و در جدول فوق درج نشده باشد، مسئوليت آن متوجه دستگاههاي اجرائي مربوطه خواهد بود.
نكته 2: كليه سهام خرد زير 5 درصد مربوط به بنگاههاي واگذار شده در سالهاي گذشته، در صورت شناسائي، مشمول واگذاري خواهد بود.
نكته 3: درصد سهام قابل واگذاري مندرج در جدول فوق، براساس اطلاعات موجود احصاء گرديده است. چنانچه بر اساس اطلاعات تكميلي، مشخص گردد كه ميزان سهام متعلق به دولت در اين بنگاهها متفاوت است،كل سهام متعلق به دولت در اين بنگاهها قابل واگذاري خواهد بود.

/*انتهای پیام*/