صفحه اصلي > خدمات سازمان > عرضه و واگذاري سهام ترجيحي 
 

>

>

عرضه و واگذاري سهام ترجيحي شناسه خدمت: ۱۰۰۱۱۱۷۰۰۰۰
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C) خدمت به کسب و کار(G2B) خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت:

 بر اساس مصوبات هيئت واگذاري حداكثر تا 5 درصد از سهام شركت هاي مشمول واگذاري به كارگران، كاركنان، مديران و بازنشستگان واجد شرايط همان شركت كه داراي شرايط ذيل ميباشند، واگذار مي گردد.
1- متقاضيان مي بايست كارمند شركت مورد واگذاري بوده و در آن شركت حداقل سابقه پرداخت يك سال حق بيمه داشته باشد.
2- متقاضيان نبايد قبلاً سهام ترجيحي دريافت نموده باشند.
3- در صورت دريافت سهام عدالت، متقاضيان مي بايست جهت دريافت سهام ترجيحي، سهام عدالت دريافتي را استرداد نمايند.
4- متقاضيان مي بايست درخواست خود را بصورت جمعي بهمراه مدارك لازم ارائه نمايند.

مدارک مورد نیاز:

1- فرم تكميل شده درخواست خريد سهام ترجيحي بصورت تقاضاي جمعي از طريق بنگاه مشمول واگذاري
2- سوابق بيمه اي مبني بر پرداخت حداقل يك سال حق بيمه
3- تأييديه عدم دريافت سهام عدالت و يا استرداد آن
4- تأييديه عدم دريافت سهام ترجيحي در سنوات گذشته

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت: دوماه
ساعات ارائه خدمت: ۸-۱۶
تعدادبار مراجعه حضوری: حضور 2 بار يا بيشتر نماينده مخاطبين
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان:

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

رایگان رایگان

نحوه دسترسی به خدمت

اینترنتی http://st.ipo.ir/
پست الکترونیک tarjihi@ipo.ir
تلفن گویا یا مرکز تماس 88089901 88089901  الی 19
سامانه پاسخگويي و رسيدگي به شكايات    
تلفن همراه    
پیام کوتاه    
دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پيشخوان خدمات    

دانلود:

استاندارد خدمت