صفحه اصلي > آگهی عرضه سهام > نظر سنجی از فرآیند واگذاری بنگاهها 
 

فرم ارزیابی میزان رضایتمندی متقاضیان از نحوه اطلاع‌رسانی

به منظور بهره‌مندی این سازمان از نظرات متقاضیان و بهبود نحوه اطلاع‌رسانی، در صورت تمایل به سوالات زیر پاسخ دهید:

ردیف

سوالات

شاخص امتیازدهی

ضعیف

متوسط

خوب

عالی

1

آیا اطلاعات درج شده در سایت در خصوص بنگاه‌های مشمول واگذاری، برای شناخت ابتدایی بنگاه‌ها کافی هستند؟

2

آیا اطلاعات درج شده در سایت در خصوص بنگاه‌های مشمول واگذاری از شفافیت لازم برخوردار هستند؟

3

آیا فاصله زمانی بین درج اطلاعات بنگاه‌ها در سایت تا زمان عرضه سهام، برای شناخت ابتدایی بنگاه‌ها کافی به نظر می‌رسد؟

4

آیا دسترسی به آگهی عرضه و اطلاعات بنگاه‌های مشمول واگذاری در سایت به آسانی صورت گرفته است؟

5

در صورت مراجعه به سازمان، میزان رضایتمندی شما از برخورد کارکنان و نحوه ارائه اطلاعات در خصوص بنگاههای مشمول واگذاری تا چه اندازه بوده است؟

6

در صورت تماس تلفنی با دفتر بازاریابی و واگذاری بنگاهها در خصوص اخذ اطلاعات، میزان رضایتمندی شما از نحوه پاسخگویی تا چه اندازه بوده است؟