صفحه اصلي > خدمات سازمان > عرضه و واگذاري سهام بصورت بلوكي از طريق بورس وفرابورس 
 

>

عرضه و واگذاري سهام بنگاههای متعلق به دولت بصورت بلوكي از طريق بورس وفرابورس شناسه خدمت: ۱۰۰۱۱۱۶۹۰۰۰
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C) خدمت به کسب و کار(G2B) خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: اين خدمت با توجه به مصوبات هيئت واگذاري مبني بر عرضه سهام بصورت بلوكي از طريق بازار بورس و فرابورس به شرح ذيل ارائه ميگردد.

آگهي عرضه سهام بر اساس مصوبات هيئت واگذاري انتشار و شرايط عرضه به شركت كارگزاري عرضه كننده اعلام مي گردد. عرضه سهام در تاريخ تعيين شده انجام و سپس فروش و تعيين دقيق سهام مورد واگذاري توسط شركت كارگزاري عرضه كننده به سازمان اعلام مي گردد. مراحل مربوط به واريز حصه نقدي، امضاء قرارداد و توثيق سهام پس از اعلام فروش انجام مي پذيرد.

مدارک مورد نیاز:

مدارك مورد نياز جهت ارائه به شركت كارگزاري:

فرم مشخصات مشتريان – تعهدنامه – فرم كارگزار ناظر – فرم درخواست استفاده از خدمات ويژه بورس – اصل مدارك شناسايي- اصل مدرك تحصيلي

مدارك مورد نياز جهت ارائه به سازمان خصوصي سازي:

تصویر مصدق اساسنامه و آگهی تاسیس شرکت- تصویر آخرین آگهی مندرج در روزنامه رسمی کشور مبنی برتعیین سمت های مدیران و صاحبان مجاز امضا اسناد مالی و تعهد آور شرکت به همراه تائیدیه آخرین تغییرات از اداره ثبت شرکت ها وموسسات غیر تجاری محل ثبت شرکت- تصویر مصدق شناسنامه و کارت ملی خریدار/ خریداران ( جهت اشخاص حقوقی صاحبان مجاز امضا شرکت) - وکالتنامه محضری بلاعزل مطابق فرمت تعيين شده- اعلام کتبی نشانی، کد پستی ، تلفن تماس و نشانی پست الکترونیکی خریدار/ خریداران - لیست کلیه سهامداران بانضمام آخرین صورتجلسه مصدق مجمع عمومی آن شرکت - انواع ضمانت های قابل قبول  مورد تاييد سازمان -  تعداد .....فقره چک بابت پرداخت اقساط معامله

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت: دوماه
ساعات ارائه خدمت: ۸-۱۶
تعدادبار مراجعه حضوری: ۴بار یا بیشتر
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان:

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

رایگان رایگان

نحوه دسترسی به خدمت

اینترنتی www.ipo.ir
پست الکترونیک vagozari@ipo.ir
تلفن گویا یا مرکز تماس 88089901 88089901  الی 19
سامانه پاسخگويي و رسيدگي به شكايات    
تلفن همراه    
پیام کوتاه    
دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پيشخوان خدمات    

دانلود: