صفحه اصلي > فهرست بنگاه‌های سال ۹۷ > به تفکیک دستگاه اجرایی 
 
فهرست بنگاه هاي قابل واگذاري در سال ۱۳۹۷ به تفكيك دستگاه اجرايي
مشاهده فهرست مجموع بنگاه تعداد بنگاه دستگاه ذیربط دستگاه اجرایی ردیف
۳ ۱ سازمان انرژي اتمي كشور رياست جمهوري ۱
۲ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
۹ ۶ سازمان خصوصي سازي وزارت امور اقتصادي و دارايي ۲
۳ سایر
۳۹۸ ۱۰۰ شركت پشتيباني امور دام كشور وزارت جهاد كشاورزي ۳
۱۸۷ بازرگاني دولتي -غله هاي مناطق و سيلوها
۱۰۳ صندوقهاي بيمه و حمايت كشاورزي
۸ سایر
۸ ۸ وزارت راه و شهرسازي ۴
۲۳ ۴ سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران وزارت صنعت، معدن و تجارت ۵
۸ سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
۱۱ سایر
۲۸ ۱۷ ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي -جايگاههاي سوخت وزارت نفت ۶
۱۱ سایر
۱۲۹ ۲۵ توليد نيروي برق حرارتي (نيروگاهها) وزارت نيرو ۷
۳۱ شركتهاي آب منطقه اي
۶۵ شركتهاي آب و فاضلاب
۸ سایر
۱ ۱ استانداري اصفهان وزارت كشور ۸
۲۶ ۲۶ توسعه و نگهداري اماكن ورزشي وزارت ورزش و جوانان ۹
۲ ۲ بانك مركزي ۱۰
۴ ۴  سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ۱۱
۶۳۱ جمع کل