دارایی ها و بنگاه های در حال عرضه آرشیو ...

نام بنگاه/دارایی تاریخ آگهی/درخواست روش عرضه تاریخ عرضه
شرکت آلومینیوم ایران 1396/7/23 بورس -------
نورد و لوله اهواز 1396/7/23 فرابورس -------
شركت فولاد خوزستان 1396/7/17 بورس 1396/08/08
حمل و نقل بين المللي خليج فارس 1396/7/12 بورس ------------
جايگاه سوخت شماره 4 مشهد 1396/7/5 مزايده لغو شد
77 تخته فرش 1396/6/4 مزایده 1396/6/27
سرمايه گذاري گسترش و توسعه صنعت 1396/6/4 مزایده 1396/6/27
شرکت ذوب آهن اصفهان 1396/4/24 فرابورس 1396/6/13
شرکت حفاري شمال 1396/4/20 بورس لغو شد
سهام چهار شركت و يك جايگاه سوخت 1396/4/17 مزايده 1396/05/09
« آگهی اطلاعات مربوط به واگذاري سهام/بنگاه مديريتي و كنترلي »
فرآوری مواد پروتئینی استان کردستان و فرآوری مواد پروتئینی اهواز ومقره سازی ایران و جایگاه سوخت ارومیه و....

سازمان خصوصی‌سازی در راستاي اجراي ماده 23 قانون اجراي سياست¬هاي كلي اصل چهل و چهارم (44 ) قانون اساسي، اطلاعات مربوط به واگذاري سهام/بنگاه مديريتي و كنترلي را به شرح زير اعلام مي¬نمايد:

آگهی مربوط به واگذاري سهام بنگاه مديريتي و کنترلی
پالایش نفت کرمانشاه,غله و خدمات بازرگانی منطقه (7) و...

سازمان خصوصی‌سازی در راستاي اجراي ماده 23 قانون اجراي سياست¬هاي كلي اصل چهل و چهارم (44 ) قانون اساسي، اطلاعات مربوط به واگذاري سهام/بنگاه مديريتي و كنترلي را به شرح زير اعلام مي¬نمايد

آگهی مربوط به واگذاري سهام بنگاه مديريتي و کنترلی
آذربایجان شرقی,اردبیل, اصفهان, ایلام, بوشهر,تهران و...

سازمان خصوصی‌سازی در راستاي اجراي ماده 23 قانون اجراي سياست¬هاي كلي اصل چهل و چهارم (44 ) قانون اساسي، اطلاعات مربوط به واگذاري سهام/بنگاه مديريتي و كنترلي را به شرح زير اعلام مي¬نمايد

آگهی اطلاعات مربوط به واگذاري سهام مدیریتی و کنترلی
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس، ساختمانی عمران تکلار

سازمان خصوصی سازی در راستاي اجراي ماده 23 قانون اجرای سیاستهای اصل چهل و چهارم قانون اساسی، اطلاعات مربوط به واگذاري سهام مدیریتی و کنترلی را بشرح ذیل اعلام می نماید:

راه حل واگذاري سرخابي ها چيست؟

به گزارش ايسنا، در سال هاي گذشته با توجه به مصوبه هيئت دولت مبني بر اينكه دو باشگاه استقلال و پرسپوليس، بنگاه هاي فرهنگي محسوب مي شوند در نهايت سرخابي ها از ليست واگذاري سازمان خصوصي سازي خارج شد، اما بسياري معتقد هستند كه اين دو باشگاه جنبه ورزشي دارند نه فرهنگي.

راه حل واگذاري استقلال و پرسپوليس

سرويس جامعه - در سال هاي گذشته با توجه به مصوبه هيات دولت مبني بر اينكه دو باشگاه استقلال و پرسپوليس، بنگاه هاي فرهنگي محسوب مي شوند، در نهايت سرخابي ها از ليست واگذاري سازمان خصوصي سازي خارج شد، اما بسياري معتقد هستند كه اين دو باشگاه جنبه ورزشي دارند، نه فرهنگي.

فردا آخرين مهلت واريز سهام عدالت

فردا آخرين مهلت مردم براي تسويه مانده بدهي اقساط سهام عدالت تا سقف يك ميليون تومان است.

آخرين فرصت تكميل اقساط سهام عدالت

مشمولان سهام عدالت تنها 2 روز فرصت دارند تا صورت حساب سهام عدالت خود را تا سقف يك ميليون تومان افزايش دهند.