صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > احکام خصوصی سازی در قانون بودجه سال١٣٩٠ 
 

 احكام مرتبط با خصوصي سازي مندرج در قانون بودجه سال ١٣٩٠

   دانلود فایل : احكام مرتبط با خصوصي سازي مندرج در قانون بودجه سال ١٣٩٠           حجم فایل 115 KB