صفحه اصلي > درباره ما > خط مشي سازمان 
 

خط مشی کیفیت سازمان خصوصی سازی

 

سازمان خصوصی سازی به عنوان مجری واگذاری سهام دولتی در اجرای برنامه خصوصی سازی و تحقق سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و در راستای سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران استراتژیهای زیر را دنبال می نماید:

·         توسعه و تعامل سازنده برون سازمانی و درون سازمانی

·         تدوین و تغییر قوانین و مقررات

·         ارتقا دانش و فرهنگ خصوصی سازی در سطوح مختلف جامعه و مدیریت

·         توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی

·         توانمند سازی و ارتقا کمی و کیفی منابع انسانی، زیرساختی، مالی و روشها

·         ارتقا کمی و کیفی خدمات خصوصی سازی و توسعه بازار

 

ما بر اساس استراتژیهای فوق، اهداف خود را مشخص کرده و در قالب سیستم مدیریت کیفیت خود مبتنی بر استاندارد بین المللی ISO 9001:2000 آنها را برنامه ریزی ، اجرا و کنترل و با تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات تصمیمات درست را بموقع اتخاذ و بموقع اقدام می نماییم.

 

نگرش ما نگرشی سیستماتیک به کل سازمان و فرآیندهای آن می باشد و با این بینش و گرایش در جهت تحقق اهدافمان و رضایتمندی مشتریان و تمامی طرفهای ذینفع تلاش می کنیم.

 

ما با اندیشه خصوصی سازی به دنبال جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی می باشیم و با رویکرد توسعه گرا به حضور موفق کشورمان در عرصه بین المللی کمک می نماییم و آنچه در این راه ما را یاری خواهد داد صداقت، راستی، ایمان به هدف، رعایت حقوق دیگران، رفتار مناسب با یکدیگر، مشتریان و تامین کنندگان و سایر طرفهای ذینفع می باشد.

 

ما خواهان ارائه خدمات خود به بهترین کیفیت می باشیم . بنابراین با فرآیند گرایی و استفاده از تکنولوژی و دانش روز در تمامی فرآیند ها، و حضور افراد با صلاحیت در پستهای سازمانی بطور مداوم و مستمر فرآیندهای کاری خود را اصلاح نموده و بهبود می بخشیم و از اثربخشی آنها مطمئن می شویم.

 

ارزشمند ترین سرمایه ما در سازمان خصوصی سازی همکاران و کارکنان ما می باشند، ما محیطی را فراهم کرده ایم تا افراد با آسایش و آرامش و صمیمیت به فعالیت پرداخته و در انجام کارها مشارکت و از  نظرات آنان در برنامه ریزیها بهره برده و هر آنچه برای انجام کار تخصصی خود نیاز داشته باشند برای آنان فراهم می نماییم و تمامی تلاش خود را در جهت توسعه منابع انسانی مبتنی بر آموزش مداوم و فراگیر و رضایتمندی کارکنان فراهم می آوریم.

 

ما با توکل بر خداوند بزرگ خود را متعهد به اجرای این خط مشی دانسته و همه با همکاری و همدلی، با جدیت و ایمان به اهدافمان تحقق می بخشیم، و پر تلاش در جهت ساختن ایرانی آباد و آزاد می کوشیم.