صفحه اصلي > آمار و عملکرد واگذاري > آرشیو اطلاعیه های ماده 23 
 
« آگهی اطلاعات مربوط به واگذاري سهام/بنگاه مديريتي و كنترلي »
تولید نیروی برق سبز منجیل و بیمه آسیا و جایگاه سوخت زیوه و جایگاه سوخت شرکتی سان آرای شمالی اصفهان(CNG) وجایگاه سوخت شرکتی سان آرای جنوبی اصفهان(CNG) وجایگاه سوخت شرکتی مشکات شرقی اصفهان(CNG) وجایگاه سوخت شرکتی مشکات غربی اصفهان(CNG) و جایگاه سوخت آریسمان اصفهان(CNG) و جایگاه سوخت شماره(1) اصفهان و جایگاه سوخت شماره(4) اصفهان و جایگاه سوخت شماره(5) اصفهان و جایگاه سوخت امیدیه و جایگاه سوخت مسجدسلیمان و جایگاه سوختCNG اهواز و جایگاه سوخت شماره(2) بروجرد و جایگاه سوخت بهشهر و جایگاه سوخت شماره(3) بندرعباس.
سازمان خصوصی‌سازی در راستاي اجراي ماده 23 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44 ) قانون اساسي، اطلاعات مربوط به واگذاري سهام/بنگاه مديريتي و كنترلي را به شرح زير اعلام مي نمايد:
شنبه ٩ تير ١٣٩٧ ادامه خبر ...
« آگهی اطلاعات مربوط به واگذاري سهام/بنگاه مديريتي و كنترلي »
زمین جایگاه سوخت سابق شهرستان دامغان و زمین جایگاه سوخت خیابان دماوند و جایگاه سوخت میاندوآب و جایگاه سوخت شرکتی خلخال و جایگاه سوخت دیر و جایگاه گاز CNG شرکتی قلعه شور اصفهان و جایگاه سوخت شماره (16) تهران وجایگاه سوخت شماره (37) تهران و جایگاه سوخت شماره (42) تهران و جایگاه سوخت شرکتی کمیل تهران و جایگاه سوخت شماره (2) شیراز و جایگاه سوخت شماره (3) خرم آباد و جایگاه سوخت ابرکوه و جایگاه سوختCNG ابرکوه و جایگاه سوخت شماره (1) زاهدان و جایگاه سوخت شماره (1) آبادان و جایگاه سوخت میناب
سازمان خصوصی‌سازی در راستاي اجراي ماده 23 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44 ) قانون اساسي، اطلاعات مربوط به واگذاري سهام/بنگاه مديريتي و كنترلي را به شرح زير اعلام مي نمايد:
دوشنبه ٣ ارديبهشت ١٣٩٧ ادامه خبر ...
« آگهی اطلاعات مربوط به واگذاري بنگاه مديريتي و كنترلي »
جایگاه سوخت شماره (1) اهواز و جایگاه سوخت شماره (2) اهواز و جایگاه سوخت شماره (3) اهواز و جایگاه سوخت شماره (6) اهواز
سازمان خصوصی‌سازی در راستاي اجراي ماده 23 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44 ) قانون اساسي، اطلاعات مربوط به واگذاري بنگاه مديريتي و كنترلي را به شرح زير اعلام مي نمايد:
يکشنبه ٦ اسفند ١٣٩٦ ادامه خبر ...
« آگهی اطلاعات مربوط به واگذاري سهام/بنگاه مديريتي و كنترلي »
فرآوری مواد پروتئینی استان کردستان و فرآوری مواد پروتئینی اهواز ومقره سازی ایران و جایگاه سوخت ارومیه و....
سازمان خصوصی‌سازی در راستاي اجراي ماده 23 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44 ) قانون اساسي، اطلاعات مربوط به واگذاري سهام/بنگاه مديريتي و كنترلي را به شرح زير اعلام مي نمايد:
سه شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٦ ادامه خبر ...
آگهی مربوط به واگذاري سهام بنگاه مديريتي و کنترلی
پالایش نفت کرمانشاه,غله و خدمات بازرگانی منطقه (7) و...
سازمان خصوصی‌سازی در راستاي اجراي ماده 23 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44 ) قانون اساسي، اطلاعات مربوط به واگذاري سهام/بنگاه مديريتي و كنترلي را به شرح زير اعلام مي نمايد
شنبه ١٧ تير ١٣٩٦ ادامه خبر ...
آگهی مربوط به واگذاري سهام بنگاه مديريتي و کنترلی
آذربایجان شرقی,اردبیل, اصفهان, ایلام, بوشهر,تهران و...
سازمان خصوصی‌سازی در راستاي اجراي ماده 23 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44 ) قانون اساسي، اطلاعات مربوط به واگذاري سهام/بنگاه مديريتي و كنترلي را به شرح زير اعلام مي نمايد
چهارشنبه ٣٠ فروردين ١٣٩٦ ادامه خبر ...
آگهی اطلاعات مربوط به واگذاري سهام مدیریتی و کنترلی
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس، ساختمانی عمران تکلار
سازمان خصوصی سازی در راستاي اجراي ماده 23 قانون اجرای سیاستهای اصل چهل و چهارم قانون اساسی، اطلاعات مربوط به واگذاري سهام مدیریتی و کنترلی را بشرح ذیل اعلام می نماید:
يکشنبه ١٧ مرداد ١٣٩٥ ادامه خبر ...
آگهی اطلاعات مربوط واگذاری سهام مدیریتی و کنترلی
خدمات کیفیت آریا اس جی اس، پتروشیمی کازرون، صنایع پتروشیمی دهدشت
سازمان خصوصی سازی در راستاي اجراي ماده 23 قانون اجرای سیاستهای اصل چهل و چهارم قانون اساسی، اطلاعات مربوط به واگذاري سهام مدیریتی و کنترلی را بشرح ضمیمه پیوست اعلام می نماید..
دوشنبه ١٧ خرداد ١٣٩٥ ادامه خبر ...
آرشیو:
آگهی های ماده 23 منتشر شده در سنوات قبل(سالهای 93،92 و 94)
مشاهده و دانلود آگهی های ماده ۲۳ توسط سازمان خصوصی سازی در سنوات گذشته...
يکشنبه ١٧ فروردين ١٣٩٥ ادامه خبر ...