صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مصوبات هیات واگذاری > سال ۱۳۹۶ > مصوبه هیات واگذاری - ۹۶/۰۵/۰۷ 
 

مجلس شوراي اسلامي- وزارت دادگستري– وزارت اموراقتصادي و دارايي– سازمان برنامه و بودجه كشور
اتاق تعاون ايران– اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران– شورای رقابت
وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت نفت
«اصلاحيه مصوبه هيئت واگذاري»
بدينوسيله مصوبه شماره 88968 مورخ 10/05/1396 تشكيل شده در تاريخ 07/05/1396 به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
1- افزودن جزء (ج) با موضوع خروج نام شركت «هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران» به منظور تكميل اصلاح ساختار تا پايان سال 1396 ذيل بند (1).
2- اصلاح قيمت پايه هر سهم شركت «بيمه اتكايي امين» از مبلغ 1،151 ريال به مبلغ 1،382 ريال.علي طيب نيا