صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مصوبات هیات واگذاری > سال ۱۳۹۶ > مصوبه هیات واگذاری - ۹۶/۰۳/۲۰ 
 

مجلس شوراي اسلامي- وزارت دادگستري– وزارت اموراقتصادي و دارايي– سازمان برنامه و بودجه كشور
اتاق تعاون ايران– اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران
وزارت جهاد كشاورزي- وزارت صنعت، معدن و تجارت
«مصوبه هيئت واگذاري»سيصد و بيست و نهمين جلسه هيئت واگذاري رأس ساعت-/9 روز شنبه مورخ 20/03/1396 در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكيل و موارد زير پس از بحث و بررسي مورد اتخاذ تصميم قرار گرفـت:
1- قيمت پايه و شرايط واگذاري 100 درصد سهام شركت «خدمات حمايتي كشاورزي» متعلق به شركت مادرتخصصي خدمات كشاورزي جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ 4,839,742 ريـال جمعا به مبلغ 7,287,732,079,427 ريال به‏صورت نقد و اقساط شامل10 درصد نقد و مابقي در اقساط 8 ساله طي 16 قسـط بـا فـواصل زماني6 ماهه از طريق مزايده مورد تصويب قرار گرفت.
2- قيمت پايه و شرايط واگذاري 64/66 درصد سهام شركت «فرآوري مواد پروتئيني استان كردستان» متعلق به شركت پشتيباني امور دام كشور جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ 1,264,546 ريـال جمعا به مبلغ 104,426,208,680 ريال به‏صورت نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد و مابقي در اقساط 7 ساله طي 14 قسـط بـا فـواصل زماني6 ماهه از طريق مزايده مورد تصويب قرار گرفت.
3- قيمت پايه و شرايط واگذاري 100 درصد سهام شركت «كشت و صنعت و دامپروري مغان» مشتمل بر40 درصد سهام شركت «ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس» جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي و موافقت با كسر 4،767 هكتار از اراضي شركت بنا به درخواست وزارت جهاد كشاورزي جهت انجام امور حاكميتي و اقدامات سازمان توسعه‏اي شركت شهرك هاي كشاورزي، قيمت پايه هـر سهم شركت «كشت و صنعت و دامپروري مغان» به مبلغ 7،931 ريال جمعاً به مبلـغ 25،238،933،383،000 ريال به‏صورت نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد و مابقي در اقساط 8 ساله طي 16 قسـط بـا فـواصل زماني6 ماهه از طريق مزايده به تصويب رسيد. همچنین مقـرر شد درصورتی‏که سهامدار عمده شرکت «ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس» تمايل بـه فـروش سهام خود داشته باشد، سازمان خصوصی سازی نسبت به درج موضوع در آگهي اقدام نماید.
4- قيمت پايه و شرايط واگذاري 51 درصد سهام شركت «آلوميناي ايران» متعلق به شركت مادرتخصصي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي، مقرر شد به منظور تکمیل و اجرای طرح 36 هزار تنی ایجاد شمش آلومینیوم توسط شرکت مادرتخصصی ذیربط، حداکثر 4 ماه از تاریخ برگزاري جلسه، سازمان خصوصی‏سازی نسبت به ارائه مجدد قيمت‏ پايه سهام شركت فوق به هيئت اقدام نماید.
5- گزارش«نحوه اجراي دادنامه صادره از سوي هيئت داوري بازار اوراق بهادار درخصوص قرارداد واگذاري شركت پتروشيمي بيستون» به استماع اعضاء رسید و باتوجه به حكم هيئت مذكور مبني بر الزام به ابلاغ قرارداد واگذاري شركت فوق از سوي سازمان خصوصي‏سازي، مقرر شد سازمان مذكورگزارشي از وضعیت شرکت فوق طی 5 سال اخیر تهیه و در دستور جلسه هیئت واگذاری قرارگیرد.
اين تصويبنامه در اجراي قسمت اخير ماده (39) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي ابلاغ مي‏گردد./
 


علي طيب نيا