جهت دریافت و مشاهده گزارش عملکرد سازمان خصوصی سازی در سال 1395 در قالب فایل PDF بر روی لینک های  ذیل کلیک کنيد :

   دانلود فایل : amalkard-95.pdf           حجم فایل 597 KB
   دانلود فایل : پیوست شماره (2): فهرست موارد مشمول واگذاري در سال 1395 (گروه 1)           حجم فایل 87 KB
   دانلود فایل : پيوست شماره (1): بنگاههاي واگذارشده توسط سازمان خصوصی سازی طي سال 1395           حجم فایل 69 KB