صفحه اصلي > سند راهبردی > اقدامات راهبردي مرتبط با اهداف تعيين شده توسط سازمان در سال 1395 
 

اقدامات راهبردی مرتبط با اهداف تعيين شده توسط سازمان خصوصي سازي در سال 1395

ضميمه مرتبط با جدول اهداف-«شاخص‌هاي عمومي ارزيابي عملكرد مرتبط با سازمان خصوصي سازي» در سال 1395

   دانلود فایل : eghdamat-5sale-zamime-95.pdf           حجم فایل 71 KB
   دانلود فایل : eghdamat-rahbordi-5sale-95.pdf           حجم فایل 153 KB