صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مصوبات هیات واگذاری > سال ١٣٩٤ > مصوبه هیات واگذاری - ۹۴/۱۲/۱۵ 
 

سيصد و دوازدهمين جلسه هيئت واگذاري رأس ساعت-/8 روز شنبه مورخ 15/12/1394 در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكيل و موارد زير پس از بحث و بررسي مورد اتخاذ تصميم قرار گرفت:

1- تصويب‌نامه شماره 160529/ت52481ﻫ مورخ 05/12/1394 هيئت محترم وزيران درخصوص «واگذاري سهام يا منابع حاصل از فروش شركت‌ها به صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد» مطرح و با عنايت به اينكه از مجموع 125,000,000,000,000 ريال تكليف دولت براي واگذاري سهام يا پرداخت از منابع حاصل از فروش سهام، مبلغ 7,268,580,945,070 ريال باقي مانده است، واگذاري سهام شركتهاي زير:
- 28/98 درصد سهـام شـركت «ماشين‌سازي تبريز» به مبلغ 2،551،422،618،648 ريال به همراه املاك واقـع در منطقـه «ال گلي» بـه مبلـغ 3،268،406،000،000 ريال براسـاس مصوبـه مورخ 16/08/1394 هيئت‏واگذاري
- 16/1 درصد سهام شرکت‏ «پتروشیمی جم» به مبلغ 1,113,527,980,022 ريال
- 11/4 درصد سهام شركت «سرمایه‏گذاری رنا» به مبلغ 335,224,346,400 ريال
به نحوی که سهام یاد شده واگذار و منابع حاصل از آن در اجرای تصویب‏نـامه فـوق صرف تسويه بدهی تنخواه‏دريافت شده آن صندوق از خزانه‏ كل گردد، به شرح جدول پيوست مورد موافقت قرار گرفت.
2- نحـوه قیمـت واگـذاری سهام شرکت‏های «پالایش نفت لاوان»، «قطارهای مسافری رجاء» و «پالایش نفت بندرعباس» برای اجرای تصویب‏نامه شماره 64436/ت52210 هـ مورخ 22/05/1394 هیئت محترم وزیران درخصوص رفع اختلاف سازمان‏ خصوصی‏سازی و سازمان تامین اجتماعی به‏ اطلاع اعضاء هيئت رسيد.
3- موضوع انحلال شركت‌هاي «پيراحفاري ايران، خدمات ترابري و پشتيباني نفت و خدمات مهندسي و تجهيزات صنعتي توربين جنوب زيرمجموعه شركت ملي نفت ايران» مطرح و براساس توافق به‏عمل آمده فيمابين وزارت نفت و سازمان خصوصي سازي و به استناد بند (و) ماده (19) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي بـا سير مراحـل انحـلال شركت‏هاي فـوق موافقت گرديد.
4- موضوع تجزيه شركت «ملي حفاري ايران» مطرح و تصميم‏گيري در اين خصوص به جلسات آتي هيئت واگذاري موكول شد.
5- دستورالعمل «نحـوه شناسـايي، محـاسبه و تـأمين درآمـدهـاي سـازمان خصـوصي‏سـازي» اصلاحيه مورخ 03/08/1393 هيئت واگذاري مطرح و با الحاق متن زير به انتهاي بند (1) مصوبه اصلاحي فوق موافقت شد:
«كليه قراردادهاي واگذاري منعقده سال 1389 و پس از آن نيز به همين نحو مشمول شناسايي و محاسبه درآمد نظارت بعد از واگذاري مي‏باشند.»
6- اصـلاح اساسنامـه شركت «مجتمع صنايع آلومينيوم جنوب با موضوع افزايش سرمايه» مطـرح و پس از بحـث و بـررسـي به استناد بند (3) ماده (18) قانون اجراي سياست‏هاي كلي اصل (44) قانون اساسي با اصلاح ماده (5) اساسنامه شرکت مذكور با موضوع افزايش سرمايه به شرح جدول پيوست موافقت شد.

اين تصويبنامه در اجراي قسمت اخير ماده (39) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي ابلاغ مي‏گردد./