صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مصوبات هیات واگذاری > سال ١٣٩٤ > مصوبه هیات واگذاری - ۹۴/۰۸/۳۰ 
 

« مصوبه هيئت واگذاري »
سيصد و هفتمين جلسه هيئت واگذاري رأس ساعت-/۸ روز شنبه مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۴ در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكيل و موارد زير پس از بحث و بررسي مورد اتخاذ تصميم قرار گرفت:


 

۱- گزارش «تعيين تكليف مطـالبـات شـركت ملي صنـايع پتـروشيمي از شركت پتروشيمي دمـاونـد» و عنداللزوم اصلاح قيمت پايه و شرايط واگذاري مصوب مربوط به ۱۰۰ درصد سهام آن شركت مطرح و پس از بحث و بررسي مجددا بر اجراي بند (۸) مصوبه جلسه مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۴ تاکید شد.
۲- قيمت پايه و شرايط واگذاري ۴۹ درصد سهام شركت «خدمات كيفيت آريا- اس‌جي‌اس» متعلق به شركت مادرتخصصي ملي صنايع پتروشيمي جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ ۲۴,۸۱۷ ريـال جمعا به مبلغ ۱۴۸,۹۶۴,۰۴۲,۵۰۰ ريال براساس ارزش روز خالص دارايي‏ها به‏صورت نقد و اقساط شامل ۲۰ درصد نقد و مابقي به‏صورت اقساط ۵ ساله طي ۱۰ قسـط مساوي بـا فـواصل زماني۶ ماهه از طريق مزايده مورد تصويب قرار گرفت.
۳- قيمت پايه و شرايط واگذاري ۳۲ درصد سهام شركت «صنایع پتروشیمی هگمتانه» متعلق بـه شـركت مادرتخصصي ملي صنايع پتروشيمي جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ ۴۷,۲۱۴ ريـال جمعا به مبلغ ۱۱۳,۳۱۳,۶۰۰,۰۰۰ ريال به‏صورت نقد و اقساط شامل ۲۰ درصد نقد و مابقي به‏صورت اقساط ۴ ساله طي ۸ قسـط مساوي بـا فـواصل زماني۶ ماهه از طريق مزايده مورد تصويب قرار گرفت. همچنین مقرر شد وصول طلب شرکت مادرتخصصی ذیربط از شرکت مذکور و نحوه دریافت آن از زمان واگذاری شرکت با شرایط و نرخ سود مشابه پرداخت اقساط توسط خریدار به سازمان خصوصی سازی، در شرایط عرضه و قرارداد واگذاری درج شود.
۴- قيمت پايه و شرايط واگذاري ۱۰۰ درصد سهام شركت «کشت و صنعت نیشکر هفت تپه» متعلـق بـه شركت مادرتخصصي سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ ۱۱,۲۳۱ ريـال جمعا به مبلغ ۲,۱۸۷,۱۳۹,۹۱۰,۹۲۳ ريال به‏صورت نقد و اقساط شامل ۵ درصد نقد و مابقي به‏صورت اقساط ۸ ساله طي ۱۶ قسـط مساوي بـا فـواصل زماني۶ ماهه از طريق مزايده مورد تصويب قرار گرفت. در ضمن مقرر گرديد بهره‏مندی خريدار از يكسال تنفس در پرداخت (معادل مبلغ و مدت ۲ قسط) نیز در آگهی عرضه درج شود. همچنين مقرر شد در شرايط عرضه درج شود مشروط به دستیابی تولید تا صد درصد ظرفیت اسمی زمان واگذاري و حفظ آن، خریدار از حداکثر ۲۰ درصد تخفیف در پرداخت هر یک از اقساط همان دوره بهره‏مند می شـود.

اين تصويبنامه در اجراي قسمت اخير ماده (۳۹) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي ابلاغ مي‏گردد./
علي طيب نيا