صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مصوبات هیات واگذاری > سال ١٣٩٤ > مصوبه هیات واگذاری - ٩٤/٠٢/٠٥ 
 

« با صلوات بَر مُحمّد و آل مُحمّد »

«  مصوبه هيئت واگذاري  »  

 

   دويست و نود و هفتمين جلسه هيئت واگذاري رأس ساعت-/8  روز شنبه مورخ 05/02/1394 در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكيل و پس از بحث و بررسي موارد زیر تصويب شد:

1. گـزارش «مزايده‏ هاي برگزار شده توسط سازمان خصوصي‏ سازي طي سال 1393» ارائـه و بـه اطـلاع رسید و نقطـه ‏نظرات اعضاء هیئت واگذاری ارائه شد.

2. گـزارش «تعداد شركت‏هاي واگذار‏ شده و تعيين تكليف‏شده  از سال 1380 تا پايان سال 1393 توسط سازمان خصوصي‎ سازي» ارائـه و به استحضار اعضاء هيئت واگذاري رسيد.

3. فهـرست مـوارد قـابل واگـذاري سال 1394 بـه تفكيك گـروههاي (1) و (2) مـاده (2) قـانون اجـراي سياست‏هاي كلـي اصـل (44) قـانـون اسـاسي در اجراي جـزء (2) بنـد (ب) ماده (40) قـانون مذكور توسط سازمان خصوصي سازي ارائـه و پس از بحث و بررسي به شرح پيوست مورد تصويب قرار گرفت.

4. گزارش«ارزيابي عملكرد شركت‏هاي واگذار شده كنترلي تهيه شده توسط سازمان خصوصي ‎سازي» مطرح و از سوي هیئت واگذاری نقطه ‏نظرات لازم ارائه و مقرر شد جزئيات گزارش مذكور نيز براي استحضار اعضاء هيئت واگذاري ارسال شود.

5. موضوع قيمت سهام قابل واگذاري به متقاضيان سهام ترجيحي جامانده از مرحله اول واگذاري سهام ترجيحي يادشده در خصوص (6) شركت به شرح جدول پيوست مطرح و مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد سازمان خصوصي ‏سازي نسبت به واگذاري سهام مذكور به متقاضيان با رعايت مقررات اقدام نمايد.

6. موضوع  اصلاح اساسنامه شركت «خدمات كيفيت آريا اس جي اس» مطرح و پس از بحـث و بررسي به استناد بند (3) ماده (18) قانون سياست‏هاي كلي اصل (44) قانون اساسي با اصلاح موضوع فعاليت مندرج در  ماده (3) اساسنامه شرکت مذكور به شرح پيوست موافقت شد.  

7. موضوع اصلاح اساسنامه شركت «مجتمع صنايع آلومينيوم جنوب» مطرح و پس از بحـث و بررسي به استناد بند (3) ماده (18) قانون سياست‏هاي كلي اصل (44) قانون اساسي با اصلاح ماده (31) اساسنامه شرکت مذكور مبني بر تغيير اعضاي هيئت مديره از (3) نفر به (5) نفر مطابق متن پيوست موافقت شد.  

 

اين تصويبنامه در اجراي قسمت اخير ماده (39) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي ابلاغ مي‏گردد./