صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مصوبات هیات واگذاری > سال ١٣٩٤ > مصوبه هیات واگذاری - ٩٤/٠٢/١٤ 
 

« با صلوات بَر مُحمّد و آل مُحمّد »

« مصوبه هيئت واگذاري »


دويست و نود و هشتمين جلسه هيئت واگذاري رأس ساعت -/11 صبح روز دوشنبه مورخ 14/02/1394 در دفتر وزير امور اقتصادی و دارایی تشكيل و پس از بحث و بررسي، تصويب شـد:
- سازمان خصوصي سازي موظف است نسبت به انتشار آگهي و عرضه مجدد امـوال، دارائيها و برند شركت‏هاي فرهنگي- ورزشي «استقلال و پرسپوليس» بـه شـرح جـداول پيـوسـت مصـوب جلسـه شمـاره 296 مـورخ 26/12/1393 هيئت واگذاري از طريق مزايده عمومي و مطابق تصميمات مصوبه مذكور شامل مبلغ 2،900 ميليارد ريال ارزش پايه و شرايط 20 درصد نقد و 80 درصد مابقي طي اقساط 5 ساله مشتمل بر 10 قسط مساوي با فواصل زماني 6 ماهه اقدام نمايد. تصميمات اجزاي (الف) و (ب) بند (1) مصوبه فوق الاشاره نيز مجددا تاييد مي شود. فاصله برگزاري روز مزايده از تاريخ انتشار اولين آگهي عرضه به مدت لااقل ده روز مورد موافقت هيئت واگـذاري قـرار گـرفت.

اين تصويبنامه در اجراي قسمت اخير ماده (39) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي ابلاغ مي‏گردد./
 


علي طيب نيا