صفحه اصلي > درباره ما > اطلاعات مدیران > مدیریت دبیرخانه هیات واگذاری و هیات عامل 
 
 

مدیر دبیرخانه هیات واگذاری و هیات عامل

  فرزانه فراشی

  میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد

  سابقه خدمت : 9 سال

 آخرین سوابق کاری:

   - رئیس گروه آمار

   - کارشناس مسئول برنامه ریزی
   -

 اطلاعات تماس:

88085617

88085613

farashi@ipo.ir