صفحه اصلي > درباره ما > اطلاعات مدیران > دفتر شرکتها و آماده سازی بنگاهها 
 
مجید حسینی

مجید حسینی

مدیرکل دفتر شرکت‌ها و آماده سازی بنگاه‌ها
میزان تحصیلات

کارشناسی حسابداری

سابقه خدمت

آخرین سوابق کاری

معاون مدیرکل دفتر امور سهام تخصیصی و سهام عدالت