صفحه اصلي > درباره ما > اطلاعات مدیران > دفتر توسعه سرمایه انسانی و تحول اداری 
 

مهرگان آقاخانی

مدیرکل دفتر توسعه سرمایه انسانی و تحول اداری
میزان تحصیلات

کارشناسی اقتصاد

سابقه خدمت

22 سال

آخرین سوابق کاری

معاون مركز آموزش مديريت دولتي

مشاور معاون اقتصادي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

معاون بودجه دفتر برنامه ريزي و بودجه