صفحه اصلي > سند راهبردی > سال های قبل > پیام رییس کل سازمان 
 

بسمه تعالي


     در محيط پيچيده و پر تحول امروزي، تدوين برنامه براي تأمين كارايي و عملكرد اثر بخش سازمانها، رخدادي است كه شيوه اداره امور را متحول نموده است. فرآیند اتخاذ تصمیمات استراتژيک و اجرای اقدامات متناظر با آن برای تحقق تغییرات عمده و اساسي با هدف کسب نتایج یا منافع استراتژيک است و اين امر مي تواند تاثیر اساسی بر نتایج کلیدی عملکرد هر سیستم اقتصادی اجتماعی ايجاد كند.
سازمان خصوصی‌سازی نيز در راستای اصلاح ساختار اقتصادی کشور و با توجه به ابلاغيه هاي مقام معظم رهبری در خصوص سياستهاي اقتصاد مقاومتي، سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با طرح اهداف بلند مدتي از جمله «افزايش توان ثروت آفريني كشور»، «شتاب بخشیدن به رشد و توسعه اقتصاد ملی»، «ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی، انسانی و فناوری»، «افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی»، «افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی»، «کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی»، «تقويت انضباط، سلامت و شفافيت مالي و اداري»، «افزایش جذب سرمایه‏های خارجی » و «سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها»، نيازمند برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت است؛ تا اهداف بلند مدت خود را به وسيله اين برنامه­ها محقق نمايد.

بر این اساس سند اولویت های راهبردی سازمان خصوصي­سازي كه در برگيرنده محورهای اساسی تغییر در کل مجموعه خانواده وزارت اقتصاد است، طي نامه شماره 226775 مورخ 28/12/1392 از سوي وزير محترم امور اقتصادي و دارايي ابلاغ گرديد. سند مذكور با در نظر گرفتن استراتژی‌های کلی تعیین شده اين سازمان، تدوین گردیده است؛ و با الهام از اهداف راهبردي و استراتژی‌های کلی، از یک سو لازم است اقدامات راهبردي تعيين و برای تحقق آن کوشش به عمل آید و از سویی دیگر اولويت هاي مشخص شده سالانه، مبنایی برای سنجش عملکرد سازمان خصوصی‌سازی به عنوان متولی امر خصوصی‌سازی قرار گیرد.
از مهمترین ویژگی‌های سند راهبردي سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ شده توسط وزير محترم امور اقتصادي و دارائي براي سال 1393، هم راستايي آن با سياستهاي اقتصاد مقاومتي ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبري است. همچنين اولويتهاي تعيين شده در سند مزبور، در برگيرنده تكاليف و وظايف اين سازمان در اسناد بالادستي زير نيز مي باشد:


o سند چشم انداز 20 ساله كشور؛
o تکالیف مندرج در قانون «اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی»؛
o تکالیف مندرج در آیین نامه های مربوط؛
o تکالیف مندرج در قانون بودجه سال 1393 كل كشور؛ و
o تکالیف مندرج در اولويت ها و اهداف راهبردي سازمان خصوصي سازي.


ابلاغيه وزير محترم امور اقتصادي و دارايي جناب آقاي دكتر طيب­نيا ترسيم كننده افق و جايگاه آتي سازمان خصوصي­سازي است. اميد است با استقرار نظام مديريت استراتژيك و پيگيري اجراي سند مذكور بتوان با همسو نمودن كليه برنامه­ها و فعاليت­هاي اين سازمان بطور هدفمند، همراستا با تمام اعضاي خانواده وزارت اقتصاد به تحقق اصول قانون­مداري، اعتدال گرايي و منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد و انجام رسالت وزارت متبوع جامه عمل پوشاند.

 

 

پوري حسيني
معاون وزير و رئيس كل
سازمان خصوصي سازي
سال 1393