صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مقررات اجرایی اصل ٤٤قانون اساسی > شورای عالی اجراي سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي > مصوبه چهارمین جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون 
 

 

تصميمات چهارمين نشست شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي مورخ 21/5/1389

ابلاغيه شماره 99983/63مورخ 1389/06/02
شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي

بسمه تعالي


"باصلوات برمحمد و آل محمد"تصميمات چهارمين نشست شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي مورخ 21/5/1389

پيرو برگزاري جلسه مورخ 21/05/ 1389شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، تصميمات جلسه يادشده به شرح زير براي استحضار و بهره برداري لازم ايفاد مي شود:

1- آخرين وضعيت عملكرد قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي دبيرخانه شورا و سپس وضعيت واگذاري ها و بازار سرمايه توسط رييس كل سازمان خصوصي سازي و رييس سازمان بورس و اوراق بهادار گزارش شد.
2- موضوع تبديل شركت هاي سرمايه گذاري استاني (سهامي خاص) به شركت هاي تعاوني سهامي عام يا شركت هاي سهامي عام و همچنين فعاليت كانون شركت هاي سرمايه گذاري استاني مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد اين موضوع پس از طرح در كميسوين تخصصي در جلسه بعدي شورا مطرح و تصميم گيري شود.
3- تصويب نامه سازماندهي فعاليت هاي فرهنگي- تبليغاتي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي موضوع بند (3) ماده (42) قانون اجراي سياست هاي كلي يادشده به تصويب رسيد.
4- بررسي و اتخاذ تصميم درخصوص دومورد اصلاح آيين نامه نظام اقساطي واگذاري ها، موضوع تصويب نامه شماره 207947/206329/2/63 مورخ 18/2/1378 شورا، به جلسه بعد موكول شد.


سيد شمس الدين حسيني
وزير امور اقتصادي و دارايي و دبير شورا