صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > احکام خصوصی سازی درقانون بودجه سال ١٣٩٢ 
 

احکام خصوصی سازی در قانون بودجه 1392

   دانلود فایل : Ipo-bodje-92.pdf           حجم فایل 110 KB