صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > احکام خصوصی سازی درقانون بودجه سال ١٣٩١ 
 

احکام خصوصی سازی در قانون بودجه 1391

   دانلود فایل : Ipo-Ahkam-91.pdf           حجم فایل 92 KB