صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مقررات اجرایی اصل ٤٤قانون اساسی > سایر مصوبات > اجازه نامه اعمال اختيارات مرتبط با واگذاري بنگاه‌ها  
 

اجازه نامه "اعمال اختيارات مرتبط با واگذاري بنگاه‌ها از جمله طبقه‌بندي، تعيين قيمت، بازاريابي و استفاده از كليه روشهاي عرضه، اجاره و پيمان مديريت بنگاه‌هاي قابل واگذاري در بازارهاي داخلي و خارجي توسط سازمان خصوصي سازي " بر اساس ماده (26)
ابلاغيه شماره 103825 مورخ 8/7/1387

بسمه تعالي


معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل سازمان خصوصی سازی

در اجراي ماده (26) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي و از تاريخ ابلاغ قانون مذكور تا اطلاع ثانوي، جنابعالي را به عنوان نماينده خود در اعمال اختيارات مرتبط با واگذاري سهام، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره‌برداري و مديريت بنگاه‌ها از جمله طبقه‌بندي، تعيين قيمت، بازاريابي و استفاده از كليه روشهاي عرضه، اجاره و پيمان مديريت بنگاه‌هاي قابل واگذاري در بازارهاي داخلي و خارجي با رعايت چارچوب‌ها و ضوابط و مقررات مربوطه تعيين مي‌نمايم.

سيد شمس الدين حسني
وزير امور اقتصادي و دارايي