صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مقررات اجرایی اصل ٤٤قانون اساسی > مصوبات هيات وزيران > آيين نامه نحوه طبقه بندي، تایید صورت مالی و بازاریابی بنگاهها 
 

آیین‌نامه اجرایی نحوه طبقه‌بندی بنگاه‌ها، تأیید صورت‌های مالی و بازاریابی بنگاه‌های مشمول واگذاری

تصویب نامه شماره: 99598/ت 41586 ک مورخ:  17/05/1388 هیأت وزیران

 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

 

وزیران عضو کارگروه تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 186084/ت 41633ﻫـ مورخ 14/10/1387هیأت وزیران، بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی(1)، آیین‌نامه اجرایی «نحوه طبقه‌بندی بنگاه‌ها، تایید صورت‌های مالی و بازاریابی بنگاه‌های مشمول واگذاری» را به شرح زیر تصویب نمودند:

 

«آیین‌نامه اجرایی نحوه طبقه‌بندی بنگاه‌ها، تایید صورت‌های مالی و بازاریابی بنگاه‌های مشمول واگذاری» موضوع ماده (17) قانون اجرای سیاست‌های کلی کلی اصل چهل و چهارم (44)

 

فصل اول- نحوه طبقه‌بندی بنگاه‌های مشمول واگذاری

ماده 1- دستگاه‌های دولتی موضوع ماده (86) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موظفند به منظور واگذاری، ظرف شش ماه تمامی بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های (1) و (2) ماده (2) قانون یادشده را در هر یک از بازارهای موضوع بندهای (11) الی (15) ماده (1) قانون یاد شده بر اساس اندازه بنگاه، فناوری، وضعیت مالی، روابط صنعتی، میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصول تولیدی بنگاه و روابط مالی با دولت در چارچوب جدول موضوع ماده(3) این آیین‌نامه طبقه‌بندی نمایند.

ماده 2- دستگاه‌های یاد شده در ماده (1) موظفند فهرست بنگاه‌های موضوع این ماده را به همراه فهرست حقوق و دارایی­های مصرح در تبصره (1) بند (الف) ماده (3) قانون یادشده، متضمن پیشنهاد واگذاری آنها به همراه تعداد نیروی انسانی (تعداد قبل از اجرای مفاد ماده (16) قانون یاد شده توسط هیأت واگذاری)، فهرست اموال منقول و غیرمنقول، کلیه اطلاعات و مدارک لازم از جمله اساسنامه، اسناد احراز مالکیت دارایی‌ها و صورت‌های مالی حسابرسی شده سه سال آخر بنگاه ها را به وزارت امور اقتصادی و دارایی(2) ارایه نمایند.

ماده 3- طبقه‌بندی بنگاه‌های قابل واگذاری براساس صورت‌های مالی سه سال آخر و شاخص­های مندرج در جدول زیر صورت می‌گیرد:

 

 

ردیف

عامل طبقه بندی

شاخص طبقه‌بندی

سطح شاخص

امتیاز

1

اندازه بنگاه

تعداد کارکنان فعال در بنگاه

کمتر از 100 نفر

20

100 تا 300 نفر

15

300 تا 500 نفر

10

500 تا 2500 نفر

5

2500 نفر و بیشتر

0

2

فناوری روز

سطح ‌فناوری محصولات

تولید محصول با فناوری متوسط یا بالا

10

تولید محصول با فناوری پایین

5

3

وضعیت مالی

نسبت سود عملیاتی به مجموع دارایی‌ها(سه سال آخر)

ده درصد بیشتر

10

کمتر از ده درصد

5

سود یا زیان خالص

سود دهی در سه سال مالی قبل از واگذاری

10

زیان دهی در سه سال مالی قبل از واگذاری

0

4

روابط صنعتی

وضعیت بازار داده یا ستانده

بازار داده و ستانده رقابتی است

30

حداقل یکی از بازار داده یا ستانده رقابتی است

20

بازار داده و ستانده انحصاری است

10

5

میزان حساسیت مصرف کننده

قیمت‌گذاری مواد اولیه یا محصولات

قیمت‌گذاری مواد اولیه و محصولات توسط دولت انجام نمی‌شود

10

حداقل قیمت‌گذاری مواد اولیه یا محصولات توسط دولت انجام نمی‌شود

5

قیمت‌گذاری مواد اولیه و محصولات توسط دولت انجام می‌شود

0

6

روابط مالی با دولت

استفاده از منابع عمومی برای سرمایه گذاری های جدید یا فعالیت های جاری

از منابع عمومی استفاده نمی کند

10

از منابع عمومی استفاده می کند

0

 

تبصره 1- بنگاه‌های دولتی که جمع امتیاز آن­ها بر اساس جدول یاد شده بیشتر باشد، در واگذاری اولویت خواهند داشت.

تبصره 2- اولویت موضوع تبصره (1) یاد شده حسب شرایط زمان واگذاری، با پیشنهاد سازمان خصوصی­سازی و تصویب هیأت واگذاری قابل تغییر است.

فصل دوم- نحوه تأیید صورت‌های مالی بنگاه‌های مشمول واگذاری

ماده 4- دستگاه‌های دولتی موضوع ماده(86) قانون یادشده موظفند اطلاعات و مدارک بنگاه‌های مشمول واگذاری از جمله گزارش فعالیت موضوع ماده (232) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت –مصوب 1327- صورتجلسات مجامع عمومی و گزارش نحوه پیگیری تکالیف مجامع عمومی یادشده، صورت‌های مالی حسابرسی شده مصوب سه سال قبل این بنگاه‌ها به همراه یادداشتهای توضیحی آنها و نیز گزارش‌های حسابرسی مربوط را ظرف یک هفته از تاریخ تصویب نام بنگاه برای واگذاری در هیأت واگذاری، برای تأیید به سازمان خصوصی­سازی ارایه نمایند. سازمان خصوصی­سازی در صورتی‌که اطلاعات مندرج در گزارش حسابرس (بازرس قانونی) مربوط به آخرین سال مالی بنگاه را کافی نداند، ظرف یک ماه، از طریق سازمان حسابرسی یا حسابداران عضو جامعه حسابداران رسمی برای انجام حسابرسی موردی در خصوص ماهیت اقلام ترازنامه از جمله کفایت ذخیره احتساب شده بابت پاداش پایان خدمت کارکنان ، ذخایر مالیاتی و همچنین بدهی­های بانکی و بیمه تامین اجتماعی، اقدام نموده و پس از تایید گزارش حسابرسی موردی، صورت‌های یادشده را ملاک ارایه اطلاعات به خریداران و سایر مراجع قرار می­دهد.

ماده 5- مدیران بنگاه‌هایی که واگذاری آن­ها به تصویب هیأت واگذاری رسیده است تا شش ماه پس از زمان ارزیابی سهام و تصویب قیمت آن و همچنین در فاصله زمانی قطعی شدن فروش تا تحویل بنگاه به خریدار، مجاز به اتخاذ تصمیمات و انجام اقداماتی که آثار مالی تعیین کننده و با اهمیت بر صورت‌های مالی بنگاه دارند (از جمله کاهش یا افزایش قیمت محصول، فروش اموال غیر منقول و دارایی‌های غیر جاری بنگاه، ایجاد هرگونه تعهد بلندمدت مالی و یا حقوقی و نظایر آن) نیستند. در صورت اتخاذ اینگونه تصمیمات، افراد یاد شده به صورت تضامنی مسئول جبران خسارت وارده به بنگاه خواهند بود. موارد استثناء از حکم این ماده با تایید سازمان خصوصی­سازی مجاز است.

ماده 6- سازمان خصوصی­سازی موظف است آگهی عرضه سهام بنگاه‌های یاد شده، شامل موارد مندرج در مواد (7) و (8) این آیین‌نامه را در پایگاه اطلاع­رسانی اینترنتی خود منتشر نماید. درج خلاصه­ای از آگهی فوق، شامل نام بنگاه مورد واگذاری، درصد سهام یا دارایی مورد واگذاری، روش واگذاری، ارزش پایه معامله، میزان بخش نقدی و اقساطی معامله و زمان برگزاری مزایده، حداقل در دو روزنامه کثیرالانتشار و در صورت لزوم از طریق سایر رسانه­های گروهی برای اطلاع عموم ضروری می­باشد. سایر موارد قابل درج در آگهی روزنامه منوط به پیشنهاد سازمان خصوصی­سازی و تصویب هیأت واگذاری می­باشد. انتشار آگهی حداقل در دو نوبت و با فاصله حداکثر ده روز و با ذکر روش واگذاری انجام می­پذیرد. عرضه سهام حداقل بیست روز پس از انتشار اولین آگهی در روزنامه مجاز خواهد بود.(3)

ماده 7- در مواردی که واگذاری سهام از طریق بورس اوراق بهادار صورت می‌گیرد، درج اطلاعات زیر در آگهی ضروری است:

 1. نام و موضوع فعالیت شرکت.
 2. تعداد سهام قابل واگذاری و درصد آن نسبت به کل سهام شرکت.
 3. اعلام ترکیب سهامداران عمده.
 4. تعیین محل دریافت فرمها و اطلاعات مربوط.
 5. اعلام تاریخ شروع عرضه سهام در بورس اوراق بهادار.
 6. اعلام قیمت پایه سهام قابل واگذاری.
 7. اعلام آمادگی برای بازدید واحد مورد واگذاری توسط متقاضیان خرید.
 8. اعلام میزان پیش دریافت نقدی،‌ زمان‌بندی و شرایط اقساط و تضمین‌های لازم برای وصول مطالبات در مواردی که واگذاری سهام با رعایت مفاد آیین‌نامه مربوط به صورت نقد و اقساط صورت می‌گیرد.
 9. اعلام مشوق‌های مالی و غیر مالی برای خریداران و چگونگی اخذ تعهدات و اعطای تخفیفات به خریداران.
 10. اعلام تعداد و شرایط واگذاری سهام ترجیحی به مدیران و کارکنان همان بنگاه و سایر مدیران متخصص و با تجربه.
 11. اعلام اینکه نقل و انتقال سهام در چارچوب قرارداد بوده و شرکت در مزایده به معنی اطلاع کامل و رعایت و قبول شرایط مندرج در آن است.
 12. اعلام مبلغ سپرده شرکت در مزایده از طریق بورس، حسب ضوابط بورس اوراق بهادار.

ماده 8- در مواردی که واگذاری سهام از طریق مزایده صورت می‌گیرد، درج موارد زیر در آگهی ضروری است:

 1. کلیه موارد مندرج در بندهای ماده (7) به استثنای بند (5) آن.
 2. اعلام مهلت و چگونگی تسلیم پیشنهادها.
 3. اعلام مبلغ سپرده شرکت در مزایده به میزان سه درصد (3%) قیمت پایه.
 4. اعلام اینکه متقاضیان باید پیشنهاد خود را به صورت روشن و مشخص و در مهلت مقرر در پاکت لاک‌ و مهر شده تسلیم نمایند.
 5. اعلام تاریخ جلسه گشایش پاکت‌های واصل شده پیشنهادی و اینکه در جلسه مذکور حضور پیشنهاد‌ دهندگان آزاد است.
 6. اعلام اولویت بخش تعاون در شرایط یکسان.

ماده 9- سازمان خصوصی­سازی به منظور تسهیل در فروش بنگاه‌های مشمول واگذاری، می­تواند رأساً و یا با استفاده از مشاوران حقیقی و حقوقی داخلی یا خارجی و مؤسسات تأمین سرمایه با رعایت بندهای زیر بازاریابی نماید:

 1. جمع‌آوری، طبقه‌بندی،‌ تجزیه و تحلیل و تهیه گزارش‌ لازم در مورد بنگاه و صنعت مشتمل بر اطلاعات وضعیت فنی، نیروی انسانی، حقوقی و مالی بنگاه.
 2. ایجاد امکان دسترسی یکسان به اطلاعات مورد نیاز برای عموم در داخل و خارج از کشور.

ماده 10- گزارش نحوه اجرای این آیین‌نامه توسط دستگاه‌های مندرج در ماده یک یاد شده، هر شش ماه یکبار توسط سازمان خصوصی‌سازی تهیه و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی به شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ارایه خواهد شد.

محمود احمدی نژاد

رئیس جمهور

 

[1]. اصلاحی به موجب تصویب‌نامه شماره 232527/ت45854هـ مورخ 15/10/1389 هیأت وزیران

[1]. اصلاحی به موجب تصویب‌نامه شماره 232527/ت45854هـ مورخ 15/10/1389 هیأت وزیران

[1]. اصلاحی به موجب تصویب‌نامه شماره 12142/ت52736ﻫ مورخ 05/02/1395 هیأت وزیران