صفحه اصلي >  قوانين و مقررات > مقررات اجرایی اصل ٤٤قانون اساسی > مصوبات هيات وزيران > آيين نامه نحوه تشكيل و نظارت بر شركتهاي تعاوني سهامي عام 
 

آیین­­نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکت‌های تعاونی سهامی عام

تصویب نامه شماره 99596/ت43079ک مورخ : 17/05/1388

کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت تعاون- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزیران عضو کارگروه تصویب آیین­­نامه‌های مربوط به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی-مصوب 1387- به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب­­نامه شماره 186084/ت41633ﻫ مورخ 14/10/1387 آیین­نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکت­­های تعاونی سهامی عام را به شرح زیر تصویب نمودند:

«آیین­­نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکت­های تعاونی سهامی عام»

 ماده1- شرکت­های تعاونی سهامی عام شرکت­هایی هستند که با رعایت جزء (9) ماده (1) و در چارچوب محدودیت­های مندرج در ماده (12) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که در این آیین­­نامه قانون نامیده می‌شود با اخذ مجوز از وزارت تعاون ایجاد می‌شوند.

تبصره- هر شرکت سهامی یا تعاونی می­تواند با اصلاح اساسنامه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و با رعایت مفاد این آیین­­نامه و با مجوز وزارت تعاون به شرکت تعاونی سهامی عام تبدیل شود.

ماده2- وزارت تعاون مکلف است از طرق زیر بر فعالیت شرکتهای تعاونی سهامی عام نظارت نماید:

  1. انطباق مفاد اساسنامه با شرایط ماده (12) قانون
  2. حضور نماینده وزارت تعاون در جلسات مجامع عمومی.
  3. انجام تشریفات بلوک بندی از جمله انجام انتخابات بلوک­ها.
  4. اخذ گزارش های موردی و سالانه مجامع عمومی.
  5. دسترسی به دفتر نقل و انتقال یا معاملات سهام.
  6. ارایه مجوز ثبت هرگونه اوراق سهام یا تصمیمات شرکتهای مذکور و هرگونه تغییر در سرمایه و اساسنامه، ادغام و انحلال آن­ها.

تبصره- نظارت وزارت تعاون بر فعالیت شرکت­­های تعاونی سهامی عام مطابق نظارت بر سایر شرکت­های تعاونی است که از طریق وزارت مذکور اعلام می‌شود.

ماده3- تغییر نوع شرکتهای تعاونی سهامی عام منوط به تعیین تکلیف مزایای برخوردار شده از آن است که پس از تایید وزارت تعاون و نیز سایر مراجع پیش‌بینی شده در اساسنامه صورت می‌گیرد.

محمود احمدی نژاد

رئیس جمهور