فهرست آگهی دارایی و بنگاه های در حال عرضه   آرشیو

جهت دریافت اسناد، بر روی نام بنگاه کلیک کنید
نام بنگاه/دارایی تاریخ آگهی/درخواست روش عرضه تاریخ عرضه
بيمه اتكايي امين 1397/2/30 فرابورس 1397/03/28
بيمه البرز 1397/2/30 بورس 1397/03/28
سيلوي اردبيل - منطقه (7) 1397/2/26 مزايده 1397/03/21
كشتارگاه صنعتي جونقان 1397/2/15 مزايده 1397/03/07
حمل و نقل بين المللي خليج فارس 1397/2/15 بورس 1397/02/30
كشت و صنعت و دامپروري مغان 1396/12/27 مزايده 1397/01/28
كشت و صنعت و دامپروري پارس 1396/12/27 مزايده 1397/01/28
كشاورزي و دامپروري سفيدرود 1396/12/27 مزايده 1397/01/28
توسعه نيشكر و صنايع جانبي 1396/12/27 مزايده 1397/01/28
مجتمع صنعتي اسفراين 1396/12/27 مزايده 1397/01/28
لوله گستر اسفراين 1396/12/27 مزايده 1397/01/28
سهامي كرم ابريشم ايران 1396/12/27 مزايده 1397/01/28
پالايش نفت خوزستان 1396/12/27 مزايده 1397/01/28
نيروگاه زرند 1396/12/27 مزايده 1397/01/28
مديريت توليد برق زرند 1396/12/27 مزايده 1397/01/28
عمران و مسكن سازان شرق 1396/12/27 مزايده 1397/01/28
پيست سواركاري پيربازار رشت 1396/12/27 مزايده 1397/01/28
77 تخته فرش 1396/12/27 مزايده 1397/01/28
جايگاه سوخت منجرمويي (CNG) - استان چهارمحال و بختياري 1396/12/27 مزايده 1397/01/28
مجتمع صنعتي اسفراين 1396/12/14 مزايده 1396/12/26
لوله گستر اسفراين 1396/12/14 مزايده 1396/12/26
نورد و لوله اهواز 1396/12/14 مزايده لغو شد
بيمه آسيا 1396/12/14 بورس 1396/12/28
بيمه اتكايي امين 1396/12/14 فرابورس 1396/12/28
جايگاه سوخت بيرجند- استان خراسان جنوبي 1396/12/14 مزايده 1396/12/26
كشت و صنعت و دامپروري مغان 1396/12/8 مزايده 1396/12/21
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس 1396/12/8 مزايده 1396/12/21
توليد نيروي برق اصفهان 1396/12/8 مزايده 1396/12/21
مديريت توليد نيروي برق اصفهان 1396/12/8 مزايده 1396/12/21
نيروگاه بعثت 1396/12/8 مزايده 1396/12/21
مديريت توليد نيروي برق بعثت 1396/12/8 مزايده 1396/12/21
توليد نيروي برق خراسان 1396/12/8 مزايده 1396/12/21
توليد نيروي برق سهند 1396/12/8 مزايده 1396/12/21
عمران و مسكن سازان ثامن 1396/12/8 مزايده 1396/12/21
شهر صنعتي كرمانشاه 1396/12/8 مزايده 1396/12/21
مهندسي آب و خاك پارس 1396/12/8 مزايده 1396/12/21
بازرسي كنترل كيفيت و استاندارد ايران 1396/12/8 مزايده 1396/12/21
مكان سابق ميدان دام محمدآباد 1396/12/8 مزايده 1396/12/21
مكان سابق كشتارگاه قديم اصفهان 1396/12/8 مزايده 1396/12/21
سيلوي شوشتر - منطقه (4) 1396/12/8 مزايده 1396/12/21
« آگهی اطلاعات مربوط به واگذاري بنگاه مديريتي و كنترلي »
جایگاه سوخت شماره (1) اهواز و جایگاه سوخت شماره (2) اهواز و جایگاه سوخت شماره (3) اهواز و جایگاه سوخت شماره (6) اهواز

سازمان خصوصی‌سازی در راستاي اجراي ماده 23 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44 ) قانون اساسي، اطلاعات مربوط به واگذاري بنگاه مديريتي و كنترلي را به شرح زير اعلام مي نمايد:

« آگهی اطلاعات مربوط به واگذاري سهام/بنگاه مديريتي و كنترلي »
فرآوری مواد پروتئینی استان کردستان و فرآوری مواد پروتئینی اهواز ومقره سازی ایران و جایگاه سوخت ارومیه و....

سازمان خصوصی‌سازی در راستاي اجراي ماده 23 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44 ) قانون اساسي، اطلاعات مربوط به واگذاري سهام/بنگاه مديريتي و كنترلي را به شرح زير اعلام مي نمايد:

آگهی مربوط به واگذاري سهام بنگاه مديريتي و کنترلی
پالایش نفت کرمانشاه,غله و خدمات بازرگانی منطقه (7) و...

سازمان خصوصی‌سازی در راستاي اجراي ماده 23 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44 ) قانون اساسي، اطلاعات مربوط به واگذاري سهام/بنگاه مديريتي و كنترلي را به شرح زير اعلام مي نمايد

تعيين تكليف سود سهام عدالت

تعيين تكليف سود سهام عدالت

نوبت به سود سهام عدالت متاخران رسيد

نوبت به سود سهام عدالت متاخران رسيد

جديدترين مصوبات هيات واگذاري اعلام شد

مصوبات جلسه امروز(شنبه) هيات واگذاري كه با حضور كليه اعضا در محل وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل شد، اعلام گرديد.

بلوك 78.4 درصدي شركت زيانده اما داراي صف خريد عرضه مي شود

امروز بلوك مديريتي 78.4 درصدي حمل و نقل بين المللي خليج فارس كه به رغم زياندهي داراي صف خريد است براي پنجمين بار عرضه مي شود.

مصوب هیات واگذاری به تفکیک: