فهرست آگهی دارایی و بنگاه های در حال عرضه   آرشیو

جهت دریافت اسناد، بر روی نام بنگاه کلیک کنید
نام بنگاه/دارایی تاریخ آگهی/درخواست روش عرضه تاریخ عرضه
هليكوپتري ايران 1397/3/13 مزايده 1397/04/04
جايگاه سوخت خوي - آذربايجان غربي 1397/3/13 مزايده 1397/04/04
خدمات حمايتي كشاورزي 1397/2/31 مزايده 1397/04/19
عمران و مسكن سازان ايران 1397/2/31 مزايده 1397/03/28
فرآوری مواد پروتئینی اهواز 1397/2/31 مزايده 1397/03/28
سيلوي اهواز - منطقه (4) 1397/2/31 مزايده 1397/03/28
سيلوي بهبهان - منطقه (4) 1397/2/31 مزايده 1397/03/28
سيلوي شوشتر - منطقه (4) 1397/2/31 مزايده 1397/03/28
سيلوي روباز شوش (انبار روباز شوش) - منطقه (4) 1397/2/31 مزايده 1397/03/28
سيلوي قديم كرمان - منطقه (6) 1397/2/31 مزايده 1397/03/28
سيلوي ارزوئيه بافت - منطقه (6) 1397/2/31 مزايده 1397/03/28
سيلوي قديم سنقر - منطقه (9) 1397/2/31 مزايده لغو شد
سيلوي قديم كرمانشاه - منطقه (9) 1397/2/31 مزايده لغو شد
سيلوي كنگاور - منطقه (9) 1397/2/31 مزايده لغو شد
سيلوي قديم ازنا - منطقه (12) 1397/2/31 مزايده 1397/03/28
سيلوي قديم خرم آباد - منطقه (12) 1397/2/31 مزايده 1397/03/28
سيلوي قديم بروجرد - منطقه (12) 1397/2/31 مزايده 1397/03/28
سيلوي بيجار - منطقه (13) 1397/2/31 مزايده 1397/03/28
انبار مكانيزه همدان -منطقه (13) 1397/2/31 مزايده 1397/03/28
سيلوي قديم سقز - منطقه (13) 1397/2/31 مزايده 1397/03/28
سيلوي قديم همدان - منطقه (13) 1397/2/31 مزايده 1397/03/28
انبار مكانيزه نهاوند-منطقه (13) 1397/2/31 مزايده 1397/03/28
كشتارگاه صنعتي ايلام 1397/2/31 مزايده 1397/03/28
كشتارگاه صنعتي اقليد فارس 1397/2/31 مزايده 1397/03/28
بيمه اتكايي امين 1397/2/30 فرابورس 1397/03/28
بيمه البرز 1397/2/30 بورس 1397/03/28
سيلوي اردبيل - منطقه (7) 1397/2/26 مزايده 1397/03/21
كشتارگاه صنعتي جونقان 1397/2/15 مزايده 1397/03/07
حمل و نقل بين المللي خليج فارس 1397/2/15 بورس 1397/02/30
كشت و صنعت و دامپروري مغان 1396/12/27 مزايده 1397/01/28
كشت و صنعت و دامپروري پارس 1396/12/27 مزايده 1397/01/28
كشاورزي و دامپروري سفيدرود 1396/12/27 مزايده 1397/01/28
توسعه نيشكر و صنايع جانبي 1396/12/27 مزايده 1397/01/28
مجتمع صنعتي اسفراين 1396/12/27 مزايده 1397/01/28
لوله گستر اسفراين 1396/12/27 مزايده 1397/01/28
سهامي كرم ابريشم ايران 1396/12/27 مزايده 1397/01/28
پالايش نفت خوزستان 1396/12/27 مزايده 1397/01/28
نيروگاه زرند 1396/12/27 مزايده 1397/01/28
مديريت توليد برق زرند 1396/12/27 مزايده 1397/01/28
عمران و مسكن سازان شرق 1396/12/27 مزايده 1397/01/28
« آگهی اطلاعات مربوط به واگذاري بنگاه مديريتي و كنترلي »
جایگاه سوخت شماره (1) اهواز و جایگاه سوخت شماره (2) اهواز و جایگاه سوخت شماره (3) اهواز و جایگاه سوخت شماره (6) اهواز

سازمان خصوصی‌سازی در راستاي اجراي ماده 23 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44 ) قانون اساسي، اطلاعات مربوط به واگذاري بنگاه مديريتي و كنترلي را به شرح زير اعلام مي نمايد:

« آگهی اطلاعات مربوط به واگذاري سهام/بنگاه مديريتي و كنترلي »
فرآوری مواد پروتئینی استان کردستان و فرآوری مواد پروتئینی اهواز ومقره سازی ایران و جایگاه سوخت ارومیه و....

سازمان خصوصی‌سازی در راستاي اجراي ماده 23 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44 ) قانون اساسي، اطلاعات مربوط به واگذاري سهام/بنگاه مديريتي و كنترلي را به شرح زير اعلام مي نمايد:

آگهی مربوط به واگذاري سهام بنگاه مديريتي و کنترلی
پالایش نفت کرمانشاه,غله و خدمات بازرگانی منطقه (7) و...

سازمان خصوصی‌سازی در راستاي اجراي ماده 23 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44 ) قانون اساسي، اطلاعات مربوط به واگذاري سهام/بنگاه مديريتي و كنترلي را به شرح زير اعلام مي نمايد

خصوصي سازي اين چهار شركت را فردا روي ميز مزايده مي برد

خصوصي سازي اين چهار شركت را فردا روي ميز مزايده مي برد

اعلام جزئيات نحوه انتقال سهام متوفيان تا اول تيرماه

از هفته نخست تيرماه شرايط و جزئيات نحوه انتقال سهام عدالت متوفيان به وراث قانوني و چگونگي ثبت شماره شباي آنان به منظور برخورداري از سود اطلاع رساني مي شود.

واگذاري 631 بنگاه در سال 97

روابط عمومي سازمان خصوصي سازي: رئيس كل سازمان خصوصي سازي برنامه واگذاري هاي امسال را اعلام كرد و 631 بنگاه را مشمول واگذاري در سال جاري دانست.

عصر بازار- بلوك 78.37 درصدي حفارس كه مدتها همگان انتظار فروشش را داشتند بالاخره چهارشنبه هفته گذشته قطعي شد.

عصر بازار- بلوك 78.37 درصدي حفارس كه مدتها همگان انتظار فروشش را داشتند بالاخره چهارشنبه هفته گذشته قطعي شد.